SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Prireditveni prostor z odrom

Projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru je v okviru zbiranja idejnih rešitev za pokriti oder leta 2009 zasnoval arhitekt Rok Poles. Osnovno idejo pokritega odra je nadgradil s klančino pristopa na njegovo streho, ki ponuja zanimiv razgled na okolico, obenem pa vzpostavljala atrakcijo in uporabno rekreativno turistično točko tudi v času, ko prireditev ni. Prireditveni oder in prostor s svojo atraktivno podobo in programskimi vsebinami privabljata ljudi iz bližnje in daljne okolice. 

Prireditveni prostor je lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Prireditveni oder v izmeri 2.375 m² je lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto. Oder kot večnamenski objekt omogoča raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom, namenjen je širši lokalni skupnosti in vsem starostnim skupinam. V sklopu infrastrukture je tudi servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori bruto površine 586,23 m² .


Tip projekta: rekreacija, prosti čas, turizem
Leto zaključka: 2021
Vrednost projekta: 9.049.132 €
Sredstva MOV v projektu: 3.047.895 € (MOV: , sofinanciranje EU: )
Spletna stran: Dodatne informacije o projektu
Kontaktna oseba: