Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Kolesarsko omrežje Velenje

S projektom Mestno kolesarsko omrežje načrtujemo dograditev kolesarskega omrežja in prometno ureditev znotraj treh projektov, za katere bomo pridobili sredstva sofinanciranja iz različnih virov.

CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod;
kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR; uredi se 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice, v zahodnem delu mesta;

CTN Mestno kolesarsko omrežje - center;
kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira KS, trije odseki v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa;

CTN Mestno kolesarsko omrežje - vzhod; Ukrepi trajnostne mobilnosti,
za kar je sofinancerski vir Kohezijski sklad, uredili smo 13 odsekov kolesarskih povezav.


Z realizacijo tega projekta smo izpolnili ukrep predviden s Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Uredili smo varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa, saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.


Tip projekta: rekreacija, ekologija, prosti čas
Leto zaključka: 2020
Vrednost projekta:
Sredstva MOV v projektu: (MOV: , sofinanciranje EU: )
Spletna stran: Opis projekta Mestno kolesarsko omrežje vzhod / Javna predstavitev mestnega kolesarskega omrežja
Kontaktna oseba: