BOOSTEE-CE

Projekt BOOSTEE-CE je bil odobren na programu Centralna Evropa, v okviru prioritete Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi. Projekt se je osredotočal na energetsko učinkovitost javne infrastrukture ter nadzor nad porabo energetskih virov s pomočjo pametnih orodij energetskega managementa. V okviru lokalne pilotne aktivnosti smo takšen manjši nadzorni sistem vpeljali v enega od javnih objektov v Mestni občini Velenje, in sicer v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega. V okviru projekta je bila vzpostavljena spletna platforma One – Place, kjer so bile vse v pilot vključene občinske stavbe vizualizirane v obliki 3D modelov s pripetimi javno dostopnimi energetskimi in drugimi relevantnimi podatki.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

6. Project meeting
Bled, 17.-18. oktober 2019

5. Project meeting
Varšava, 2019

4. Project meeting
Zlin (Slovaška), 18.-19. oktober 2018

Partnerji projekta BOOSTEE-CE (Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management) smo se zbrali na četrtem rednem projektnem sestanku v Zlinu, Češka. Sestanek je potekal v prostorih obnovljenih stavb bivšega tovarniškega kompleksa Baťa. Razvoj Zlina je zaznamoval Tomáš Baťa, ki je tukaj leta 1894 ustanovil tovarno čevljev ter kasneje z namenom pritegniti novo delovno silo zgradil celotno stanovanjsko – mestno infrastrukturo.

Glavna tema sestanka je bila predstavitev v okviru projekta razvite energetske spletne platforme Oneplace, ki bo omogočala prenos znanja tudi v druge evropske regije.

Ogledali smo si tudi češki pilot – nadgradnja sežigalnice odpadkov v bolnišnici Uherské Hradiště iz sedanje zmogljivosti 300 ton odpadkov letno, ki jih proizvede bolnišnica, na 500 ton/leto (sčasoma tudi do 1000 ton/leto).

3. Project meeting
Ptuj (Slovenija), 5.-6. april 2018

Na sestanku smo predstavili napredek projekta izboljšanja energetske učinkovitosti našega pilotnega projekta in se seznanili z dosežki ostalih udeležencev. Pregledali smo poročila o porabljenih sredstvih in se dogovorili za naslednje srečanje.

2. Project meeting
Varšava (Poljska), 6.-7. november 2017

Na sestanku v Varšavi smo pregledali opravljeno delo, evidentirali pomanjkljivosti in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti. Predstavljena je bila uporaba pridobljenih GIS podatkov v projektu in dogovorjene vsebine, ki bodo v aplikacijah, ki jih pripravljamo, objavljene. Predebatirali smo vprašalnike, namenjene pridobivanju podatkov, in se pripravili na njihove prevode v lokalne jezike.

Kick Off (1.) Meeting
Trento (Italija) 12.-13. junij 2017

Projekt se je uradno pričel izvajati v juniju 2017 z uvodno konferenco, ki je potekala v Trentu (Italija) od 12.-13. junija, gostitelj je bil vodilni partner FBK. Na konferenci so se predstavili vsi projektni partnerji, predstavili so svoje dosedanje izkušnje ter svoj interes sodelovanja v projektu BOOSTEE-CE. Prisotni so bili tudi predstavniki Skupnega sekretariata programa Interreg Central Europe.

MEJNIKI PROJEKTA

  • spletna platforma One – Place

GALERIJA

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2020

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.222.122,10 EUR

Vrednost za MOV:

150.902,00 EUR

Projekt je v višini 85 % sofinanciran v okviru programa Srednja Evropa.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content