Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Pregled projektov

Mestna občina Velenje je veliko zastavljenih ciljev, ki so namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi različnih storitev, dosegla z realizacijo različnih projektov. Nekateri od teh projektov so realizirani iz proračuna Mestne občine Velenje ali iz proračuna Republike Slovenije, vse večji pa je delež projektov, ki jih Mestna občina Velenje izvede s pomočjo sofinanciranja Evropske unije.

Pred nami je proces prestrukturiranja SAŠA regije, ki bo zajemalo vsa strateška ključna področja: socialno, gospodarsko, energetsko in okoljsko. Za uspešen in pravičen izstop iz premoga si bomo prizadevali počrpati vsa razpoložljiva sredstva, tako državna kot evropska.

V letih uspešnega dela na področju pridobivanja sredstev si je Mestna občina Velenje v okviru Slovenije in širše Evrope pridobila sloves zanesljivega partnerja, kar se odraža tudi v številu pridobljenih in odobrenih projektov, ki je v porastu.

Občane o vseh projektih informiramo tudi s pomočjo različnih publikacij (link). Znotraj Uprave Mestne občine Velenje smo vzpostavili Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, kjer so odprti za pobude in predloge, zato vas pozivamo, da jih pošljete na projektna@velenje.si. Če bo predlog zanimiv za širšo lokalno skupnost, bomo zanj skušali pridobiti sofinanciranje.

Arhiv projektov (stara stran, projekti do 2021)

PROJEKTI PO NAČINU FINANCIRANJA

PROJEKTI EU IN MOV
SKUPNI PROJEKTI EU, RS IN MOV
PRESTRUKTURIRANJE

PROJEKTI PO LETIH ZAKLJUČKA

FUTURE PUBLIC ENERGY (povezava)

2009

2009 Poslovna cona Rudarski dom (povezava)

2011

2011 RFSC - referenčni okvir za trajnostna mesta (povezava)

2013

2013 M2RES- revitalizacija marginaliziranih zemljišč (povezava)
2013 USE-REUSE - vzpostavitev Centra ponovne uporabe Velenje (povezava)
2013 LEADER - vzpostavitev tematske kolesarske poti po Paškem Kozjaku (povezava)

2015

2015 CUL - Energy for kids - izobraževanje otrok o trajnostnem ravnanju z energijo (povezava)
2015 Dozidava nizkoenergetskega vrtca (povezava)
2015 EE CULTURE - povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine (povezava)
2015 LEPI CENTER - prenova mestnega središča Velenja (povezava)
2015 Energetska sanacija ZD Velenje (povezava)

2016

2016 ENERGETSKA SANACIJA VRTCEV VELENJE (povezava)
2016 KEY - Environmental Yield - pomoč pri izdelavi okoljsko razvojnega programa v Kazahstanu (povezava)

2017

2017 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (povezava)

2018

2018 CTN Energetska sanacija objekta Simona Blatnika 1, Velenje (povezava)
2018 CTN Energetska sanacija objekta Vojkova 12a, Velenje (povezava)
2018 CTN Energetska sanacija objekta Cesta talcev 18 a Velenje (povezava)

2020

2020 CTN Kolesarsko omrežje Velenje (povezava)

2021

2021 CTN Prireditveni prostor z odrom (povezava)
2021 CTN objekt Stari trg 11 (povezava)
2021 CTN Revitalizacija starotrškega jedra Starega Velenja (povezava)

2022

2022 TalentMagnet (povezava)
2022 EERAdata (povezava)
2022 Wonder (povezava)

PROJEKTI PO VSEBINAH

PROJEKTI V PROSTORU

EU + MOV  MOV + RS + EU  PRESTRUKTURIRANJE