SI

Prireditveni prostor z odrom

Prireditveni prostor ob Velenjskem jezeru z odrom

Prireditveni prostor

Namen projekta Prireditveni prostor je oživitev območja in ureditev sodobnega prireditvenega prostora, s katerim bomo obogatili dogajanje v tem delu mesta. Cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti površin. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki bo namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje. Mestna občina Velenje s projektom kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru finančnega mehanizma CTN.

Prireditveni prostor bo lociran na zelenici, ki je degradirano urbano območje, saj je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Gre za prostor med predvidenim prireditvenem odrom ob Velenjskem jezeru, Belo dvorano ter Restavracijo Jezero.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 3.1010,546 evrov. Projekt sofinancirajo: 620.309 evrov Mestna občina Velenje, 1.984.989 evrov EU in 496.247 evrov iz državnega proračuna.

Z izvedbo investicije bomo pridobili:
„„- revitalizirano degradirano območje površine 42.677 m2 ter servisni prostor bruto površine 586,23 m2;
- atraktiven prireditven prostor;
- servisni objekt za različne namene (javne sanitarije, skladiščni prostori prireditvenega prostora, prostor za agregate in informacijska pisarna);
- podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja.

Prireditveni oder

Namen tega edinstvenega projekta, ki ga je zasnoval arhitekt Rok Poles in že ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, je oživitev degradiranega območja ob Velenjskem jezeru. Prireditveni oder bo lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj Turistično jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto kot prostostoječi individualni prireditveni objekt. Prireditveni oder bo kot večnamenski objekt omogočal raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom in bo namenjen širši lokalni skupnosti ter vsem starostnim skupinam.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 4,4 milijona evrov. Projekt sofinancirajo: 880 tisoč evrov Mestna občina Velenje, 2.816.000 evrov EU in 704 tisoč evrov iz državnega proračuna.

Z izvedbo investicije bomo pridobili:
„- revitalizirano degradirano območje v površini 4.375,31 m² in
- atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI