SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

ADAPTACIJA 10 STANOVANJ

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi NNP za nepremičnino ID 964_3208

Namera za visoke grede

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

JAVNI RAZPISI

Prednostna lista za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA