SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO VELENJE (MOV), MESTNIH ČETRTI, KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER JAVNIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJICA JE (ZA OBDOBJE DVEH LET)

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Namera o oddaji nepremičnin v najem

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javna dražba za prodajo stanovanja Celjska 40 a, Slovenj Gradec

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za Šaleška 18b, Velenje

JAVNI RAZPISI

Prodaja nepremičnin na območju PC Stara vas, faza 2

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE