Za starše cene programov v vrtcu nespremenjene

Na današnji seji sveta so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje potrdili sklep o novi določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Velenje, ostaja cena nespremenjena. Ob naraščanju življenjskih stroškov v zadnjem obdobju, bi dvig ekonomske cene za programe Vrtca Velenje za starše pomenil velike obremenitve, zato se je Mestna občina Velenje odločila, da je dvig ekonomske cene za normalno poslovanje Vrtca Velenje nujen, ampak, da obseg povišanja, ki bi bremenil starše ob dvigu ekonomske cene Vrtca Velenje, prevzame Mestne občina Velenje. Za ta namen bo Mestna občina Velenje namenila v letu 2022 127 tisoč evrov. Že sedaj namenjamo za delovanje vrtca 5.491.447 evrov vsako leto, skupaj z ostalimi stroški za vzgojo in varstvo predšolskih otrok pa sredstva v višini kar 6.862.458 evrov letno. Na ta način omogočamo vključitev vseh otrok v Vrtec Velenje, katerih starši so izrazili ta interes.

Veljavne cene programov Vrtca Velenje so sedaj pod slovenskim povprečjem, kjer znaša za prvo starostno obdobje povprečna cena 497,47 evra, cena v Vrtcu Velenje je sedaj 469,17 evra, za drugo starostno obdobje je povprečna cena 390,22 evra, v Vrtcu Velenje je sedaj cena 348,37 evra. Vrtec Velenje je tako na podlagi izračuna ekonomske cene predlagal povišanje cene po posameznih programih z veljavnostjo od 1. aprila naprej, in sicer v povprečju za 12,4 %. Razlogi za povišanje ekonomske cene so v povišanju elementov cene, v stroških dela, v stroških materiala in storitev ter v stroških živil za otroke.

Do dodatnega znižanja plačila vrtca niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna. V predlogu sklepa je dodana tudi določba, da lahko starši uveljavljajo rezervacijo, daljšo odsotnost zaradi bolezni in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za tistega otroka, za katerega se financira plačilo staršev iz proračuna Mestne občine Velenje in ne iz državnega proračuna. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so namreč plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila za ta namen vrtcem zagotavlja državni proračun (od 1. 9. 2021 so v uveljavi te oprostitve za starše).

Število otrok se v Vrtcu Velenje od leta 2019, ko je bila sprejeta zadnja ekonomska cena, konstantno povečuje. V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo 84 oddelkov, do konca šolskega leta je naraslo do 88 oddelkov. V začetku šolskega leta 2020/21 je bilo 87 oddelkov, do konca šolskega leta pa je bilo potrebnih 90 oddelkov. 15. februarja 2022 je bilo v Vrtec Velenje vključenih 1470 otrok, in sicer v 87 oddelkov.

Med šolskim letom vedno potekajo vpisi otrok, predvsem najmlajših, ko starši zaključijo porodniški dopust, zato smo glede na potrebe vsa ta leta tudi med letom odpirali nove oddelke. Mestna občina Velenje je vse do sedaj omogočala vključitev vseh otrok v Vrtec Velenje, katerih starši so izrazili ta interes.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content