V torek bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 19. aprila, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 25. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5)
 4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3)
 5. Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021
 6. 6. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let
 7. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
 8. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje
 9. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2021
 10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
 11. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
 12. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021
 13. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje
 14. Letni program dela Nadzornega odbora MO Velenje za leto 2022
 15. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2021
 16. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021
 17. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2021
 18. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2021
 19. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2021
 20. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2021
 21. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju UE Velenje za leto 2021
 22. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021
 23. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2021
 24. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content