Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Prireditveni oder in prostor

Idejni osnutek odra 2009
Idejni osnutek odra 2009
Idejni osnutek odra 2009
Idejni osnutek odra 2009

REALIZACIJA

VREDNOST PROJEKTA: 8.906.740,96 evra
Projekt sofinancirajo: 2.905.503,00 evra Mestna občina Velenje, 4.800.990,38 evrov EU in 1.200.247,58 evrov iz državnega proračuna

Mestna občina Velenje je januarja 2019 prejela sklep Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta CTN Prireditveni oder in prostor v višini 6.001.238 evrov. Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra smo trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki je namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje.

Za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del je bilo v mesecu maju 2019 na javnem razpisu izbrano podjetje VG5, d. o. o., iz Ljubljane. Gradnja je potekala med 27. 6. 2019 in 15. 1. 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

Opis projekta

Projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru je v okviru zbiranja idejnih rešitev za pokriti oder leta 2009 zasnoval arhitekt Rok Poles. Osnovno idejo pokritega odra je nadgradil s klančino pristopa na njegovo streho, ki bo ponujala zanimiv razgled na okolico, obenem pa vzpostavljala atrakcijo in uporabno rekreativno turistično točko tudi v času, ko prireditev ni. Prireditveni oder in prostor naj bi s svojo atraktivno podobo in programskimi vsebinami privabljala ljudi iz bližnje in daljne okolice. 

Prireditveni prostor je lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Gre za ti. območje TRC Jezero (zelenico med Velenjsko plažo, Belo dvorano, Restavracijo Jezero in vrtičkarskim naseljem Kunta Kinte ob Velenjskem jezeru). Prireditveni oder v izmeri 2.375 m² je lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj turistično jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto. Oder kot večnamenski objekt omogoča raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom, namenjen je širši lokalni skupnosti in vsem starostnim skupinam. V sklopu infrastrukture je bil zgrajen tudi servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori bruto površine 586,23 m² ter podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja.

Okolica jezer je del večjega pridobivalnega območja premoga, ki zelo posega v območje mesta in je po definiciji okoljsko degradiran prostor, namenjen podzemni eksploataciji. Na Mestni občini Velenje je razvoj tega območja prepoznan kot strateška priložnost za trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti. Širša ureditev prireditvenega prostora se vsebinsko povezuje z gradnjo prireditvenega odra, saj je s prireditvenega prostora mogoče spremljati dogajanje na prireditvenem odru. Aktivnosti na eni in drugi lokaciji se lahko odvijajo neodvisno druga od druge, lahko se povezujejo ali pa se celo izvajajo kot skupen dogodek.

Nov prostor je oblikovan kot atraktivno območje za izvedbo različnih sprejemov, srečanj, delavnic, predstavitev, dogodkov … Omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa za obiskovalce (rolanje, kolesarjenje, druženje na zelenicah ipd.), organizacijo različnih prireditev, družabnih dogodkov, sejmov, izobraževanj, kulturnih in festivalskih dogodkov.

Z izvedbo investicije smo pridobili

• revitalizirano degradirano območje površine 46.090 m²;
• atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto 30.000 ljudi;
• servisni objekt, z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori, bruto površine 586,23 m2;
• atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt;
• podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja;

Krovni upravljavec celotnega prostora je Zavod za turizem Šaleške doline, ob strokovni, tehnični in logistični podpori javnih zavodov Festival Velenje (program), Mladinski center Velenje (tehnika) in Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod Velenje (logistika).