SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Stari trg 11

Vrednost projekta:
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.559.397 evrov. Od tega je celotna predvidena vrednost sofinanciranja projekta CTN Stari trg 11, Velenje v višini 1.233.670,15 evra; 986.936,12 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo financirana iz proračuna občine.

Zaključek projekta: 2020

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Zgodovina

Predstavitev projekta

Območje prenove

Parkirni režim v času prenove

AKTIVNOSTI IN DOGODKI