SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for all - CLEAR

Različnim zainteresiranim skupinam (vladam, turističnim predstavnikom, kulturnim izvajalcem itd.) smo skozi projekt ponudili orodja in praktične izkušnje za izboljšanje polne dostopnosti do lokalnih objektov kulturne dediščine in vrednot. Tekom projekta smo se trudili dvigniti zavest med ustanovami, upravljavci s kulturnimi vrednotami in državljani, da dostopnost do kulturnih vrednot ne pomeni le izpolnjevanje minimalnih zakonskih zahtev. Ko se »zahteve« preoblikujejo  v sredstvo,  predlagana "polna dostopnost" postane zmagovalna strategija, ki nudi dolgoročne in koristne učinke na področju gospodarskih gibanj in socialne kohezije.

V projektu smo se dotaknili pet vrst dostopnosti: fizična dostopnost do/in kulturnih vrednot, dostopnost do znanja in informacij o kulturnih vrednotah preko različnih orodij, medijev, ekonomska dostopnost (brezplačne storitve, prilagojene plačilne storitve), psycho-socialna dostopnost (prilagojeni načini podajanja informacije za osebe z učnimi težavami), družbeno-kulturna dostopnost. Na osebni ravni lahko ima od kulturnih vrednot in znanja korist vsak, ne glede na kulturno, socialno, versko ali etnično pripadnost.

V Mestni občini Velenje v okviru projekta CLEAR smo deloma nadgradili obstoječe razstave na gradu Velenje za senzorno ali mobilno ovirane osebe. Posnel se je film (opremljen zvočno kot tudi s podnapisi), izdelal tipni vodič za slepe po zbirkah gradu, z brajico opremili napisi na vhodih v razstavne prostore, izdelal tipni zemljevid razvoja gradu Velenje skozi čas ter  načrt varnih poti za osebe z okvaro vida v mestu Velenje.

Za več informacij o projektu CLEAR se obrnite na projekta-skupina@velenje.si.