SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Projekti EU in MOV

Mestna občina Velenje veliko zastavljenih ciljev, ki so namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi različnih storitev, dosega skozi realizacijo različnih projektov. Nekateri od teh projektov so realizirani iz proračuna Mestne občine Velenje, vse večji pa je delež projektov, ki jih MOV izvede s pomočjo sofinanciranja Evropske unije. Občane o vseh projektih informiramo tudi s pomočjo različnih publikacij.

Aktualni večji projekti

Drugi projekti MO Velenje

Projekti sofinancirani s strani Evropske unije

Mestna občina Velenje od leta 2004 aktivno deluje na področju pridobivanja sredstev s strani Evropske unije. V ta namen je leta 2004 ustanovila »Projektno skupino«, ki deluje v okviru Urada za investicije in razvoj in se je leta 2014 preimenovala v Službo za razvojne projekte in gospodarstvo. Priprave in prijave za EU sredstva zahtevajo specifična znanja, veliko truda, natančnosti in trdega dela, kljub opravljenemu delu pa je cilj – pridobitev sofinanciranja s strani EU – pogosto negotov. Mestna občina Velenje si je na tem področju v okviru Slovenije in širše Evrope pridobila sloves zanesljivega partnerja, kar se odraža tudi v številu pridobljenih in odobrenih projektov, ki je v porastu.

Služba za razvojne projekte in gospodarstvo je odprta za pobude in predloge zato vas pozivamo, da jih pošljete na projektna@velenje.si. Če bo predlog zanimiv za širšo lokalno skupnost, bomo zanj skušali pridobiti sofinanciranje s strani evropske unije.

EU projekti - V IZVAJANJU

INTERREG - Danube Transnational Programme
 • TalentMagnet (2020-2022) - preprečevanje bega izobražencev iz malih in srednje velikih mest

INTERREG - Central Europe
 • Smart COM (2017-2020) - izdelava regionalnih celostnih prometnih strategij
 • RUINS (2017-2020) - vrednotenje in varovanje arheološke dediščine
 • eCENTRAL (2017-2020) - energetsko učinkovitost javnih objektov

HORIZON 2020
 • EERAdata (2019-2021) - prednostne naložbe v energetsko učinkovitost
 • PlastiCircle (2017-2021)- izboljšanje verige odpadne embalaže (krožno gospodarstvo)

INTERREG - Adrion
 • WONDER (2020-2022) – otrokom prijazna destinacija


CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE - CTN

ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI IN RABI OBČINE


TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH

EU projekti - ZAKLJUČENI

 • BOOSTEE-CE (2017-2020) - energetska učinkovitost javne infrastrukture 
 • ECCR (2016-2019) - izkoriščanje kulturne dediščine reformacije
 • HICAPS (2017-2020) - revitalizacija in vrednotenje grajskih parkov
 • AgriGo4Cities (2017-2019) - urbano vrtičkarstvo
 • CHESTNUT (2016-2019) - celostno prometno načrtovanje funkcionalnih urbanih središč
 • eGUTS (2016-2019) - okolju prijaznim in varnim prometnim sistemom
 • CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
 • ATRIUM (2011 - 2013) - vrednotenje arhitekture totalitarnih režimov
 • IMBY (2013) - trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnimi viri in energijo
 • CLEAR (2011 - 2013) - dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za vse
 • TAB (2011 - 2014) - zmanjševanje škodljivih učinkov onesnaževanja z izboljšanjem analiz, monitoringa ipd,
 • CITY IMPULSES (2012 - 2014) - spodbude trajnostnemu razvoju mest
 • EKOSAN (2007) - vzpostavitev metod in izobraževanje kadrov za energetsko sanacijo stavb
 • KMEČKA TRŽNICA (2007) - vzpostavitev stične izmenjevalne točke med mestom in podeželjem  (...)
 • INDU.PIK (2006) - vzpostavitev metodologije za vrednotenje industrijske kulturne dediščine
 • REVITAMIN (2004 - 2006) - revitalizacija prostora in družbe po zaprtju rudnikov
 • RAZSTAVIŠČE 360 (2006) - Oblikovanje inovativnega mednarodnega razstavnega prostora
 • URBACT (2003) - vključevanje izključene mladine, kulturna politika kot dejavnik prestruktuiranja mest
 • EduCate (2007 - 2009) - izobraževanje na podeželju z univerzalnim modelom tečajev
 • VILA BIANCA (2008-2010) - prenova objekta kulturne dediščine kot regionalnega razvojnega potenciala
 • FUTURE PUBLIC ENERGY (2004-2006) - gospodarjenje z energijo v javnem prostoru
 • POSLOVNA CONA RUDARSKI DOM (2009) - vzpostavitev razvojno tehnološkega središča
 • DOZIDAVA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA (2015) - varstvo predšolskih otrok v sodobnem objektu
 • FREE (2008 - 2011) - povezava razvojno raziskovalne sfere izobraževalnih inštitucij z gospodarstvom
 • CUSTODES (2009-2011) - razvoj manj znanih turističnih destinacij
 • SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA SAŠA (2014-2015) - vzpostavitev prepoznavnega razvojnega okolja mladih podjetij
 • PODJETNIŠKI CENTER STANDARD (2014-2015) - vzpostavitev 1850 m2 velikega podjetniškega centra novih podjetij
 • BICY (2012-2014) - vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles
 • GUTS (2013) - inovativne rešitve urbanega transporta
 • ReNewTown (2011-2014) - vzpostavitev uravnoteženih pogojev  bivanja v soseskah, nastalih v socializmu
 • CUL - Energy for kids (2015) - izobraževanje otrok o trajnostnem ravnanju z energijo
 • USE-REUSE (2013) - vzpostavitev Centra ponovne uporabe Velenje
 • LEADER (2013) - vzpostavitev tematske kolesarske poti po Paškem Kozjaku
 • LEPI CENTER (2013-2015) - prenova mestnega središča Velenja
 • RFSC (2011) - referenčni okvir za trajnostna mesta
 • ENERGETSKA SANACIJA  ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE (2012-2015)
 • ENERGETSKA SANACIJA VRTCEV VELENJE (2015)
 • EE CULTURE (2014-2015) - povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine
 • CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (2016-2017)
 • KEY - Environmental Yield (2014-2016) - pomoč pri izdelavi okoljsko razvojnega programa v Kazahstanu
 • M2RES (2007-2013) - revitalizacija marginaliziranih zemljišč

Ostali projekti