SI

Projekti EU in MOV

Mestna občina Velenje veliko zastavljenih ciljev, ki so namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi različnih storitev v občini in mestu Velenje, dosega skozi realizacijo različnih projektov.

Nekateri od teh projektov so v polnosti realizirani iz proračuna Mestne občine Velenje,  vse večji pa je delež projektov, ki jih MOV izvede s pomočjo sofinanciranja Evropske unije. Ker nam je pomembno, da občani vedo, kaj se na tem področju dogaja, jih o vseh projektih informiramo tudi s pomočjo različnih publikacij.

Projekti Mestne občine Velenje

Projekti sofinancirani s strani Evropske Unije

Mestna občina Velenje od leta 2004 aktivno deluje na področju pridobivanja sredstev s strani Evropske unije. V ta namen je leta 2004 ustanovila »Projektno skupino«, ki deluje v okviru Urada za investicije in razvoj in se je leta 2014 preimenovala v Službo za razvojne projekte in gospodarstvo. Priprave in prijave za EU sredstva zahtevajo specifična znanja, veliko truda, natančnosti in trdega dela, kljub opravljenemu delu pa je cilj – pridobitev sofinanciranja s strani EU – pogosto negotov. Mestna občina Velenje si je na tem področju v okviru Slovenije in širše Evrope pridobila sloves zanesljivega partnerja, kar se odraža tudi v številu pridobljenih in odobrenih projektov, ki je v porastu.

Služba za razvojne projekte in gospodarstvo je odprta za pobude in predloge zato vas pozivamo, da jih pošljete na projektna@velenje.si. Če bo predlog zanimiv za širšo lokalno skupnost, bomo zanj skušali pridobiti sofinanciranje s strani evropske unije.

EU projekti - V IZVAJANJU

INTERREG - Danube Transnational Programme
 • AgriGo4Cities (2017-2019) - urbano vrtičkarstvo
 • CHESTNUT (2016-2019) - celostno prometno načrtovanje funkcionalnih urbanih središč
 • eGUTS (2016-2019) - okolju prijaznim in varnim prometnim sistemom
 • PlastiCircle (2017-2021)- izboljšanje verige odpadne embalaže (krožno gospodarstvo)

INTERREG - Central Europe
 • Smart COM (2017-2020) - izdelava regionalnih celostnih prometnih strategij
 • BOOSTEE-CE (2017-2020) - energetska učinkovitost javne infrastrukture 
 • eCENTRAL (2017-2020) - energetsko učinkovitost javnih objektov
 • HICAPS (2017-2020) - revitalizacija in vrednotenje grajskih parkov
 • RUINS (2017-2020) - vrednotenje in varovanje arheološke dediščine
 • ECCR (2016-2019) - izkoriščanje kulturne dediščine reformacije

CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE - CTN

ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI IN RABI OBČINE


TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH

EU projekti - ZAKLJUČENI

 • ATRIUM (2011 - 2013) - vrednotenje arhitekture totalitarnih režimov
 • IMBY (2013) - trajnostni sistem ravnanja z odpadki, naravnimi viri in energijo
 • CLEAR (2011 - 2013) - dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za vse
 • TAB (2011 - 2014) - zmanjševanje škodljivih učinkov onesnaževanja z izboljšanjem analiz, monitoringa ipd,
 • CITY IMPULSES (2012 - 2014) - spodbude trajnostnemu razvoju mest
 • EKOSAN (2007) - vzpostavitev metod in izobraževanje kadrov za energetsko sanacijo stavb
 • KMEČKA TRŽNICA (2007) - vzpostavitev stične izmenjevalne točke med mestom in podeželjem  (...)
 • INDU.PIK (2006) - vzpostavitev metodologije za vrednotenje industrijske kulturne dediščine
 • REVITAMIN (2004 - 2006) - revitalizacija prostora in družbe po zaprtju rudnikov
 • RAZSTAVIŠČE 360 (2006) - Oblikovanje inovativnega mednarodnega razstavnega prostora
 • URBACT (2003) - vključevanje izključene mladine, kulturna politika kot dejavnik prestruktuiranja mest
 • EduCate (2007 - 2009) - izobraževanje na podeželju z univerzalnim modelom tečajev
 • VILA BIANCA (2008-2010) - prenova objekta kulturne dediščine kot regionalnega razvojnega potenciala
 • FUTURE PUBLIC ENERGY (2004-2006) - gospodarjenje z energijo v javnem prostoru
 • POSLOVNA CONA RUDARSKI DOM (2009) - vzpostavitev razvojno tehnološkega središča
 • DOZIDAVA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA (2015) - varstvo predšolskih otrok v sodobnem objektu
 • FREE (2008 - 2011) - povezava razvojno raziskovalne sfere izobraževalnih inštitucij z gospodarstvom
 • CUSTODES (2009-2011) - razvoj manj znanih turističnih destinacij
 • SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA SAŠA (2014-2015) - vzpostavitev prepoznavnega razvojnega okolja mladih podjetij
 • PODJETNIŠKI CENTER STANDARD (2014-2015) - vzpostavitev 1850 m2 velikega podjetniškega centra novih podjetij
 • BICY (2012-204) - vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles
 • GUTS (2013) - inovativne rešitve urbanega transporta
 • ReNewTown (2011-2014) - vzpostavitev uravnoteženih pogojev  bivanja v soseskah, nastalih v socializmu
 • CUL - Energy for kids (2015) - izobraževanje otrok o trajnostnem ravnanju z energijo
 • USE-REUSE (2013) - vzpostavitev Centra ponovne uporabe Velenje
 • LEADER (2013) - vzpostavitev tematske kolesarske poti po Paškem Kozjaku
 • LEPI CENTER (2013-2015) - prenova mestnega središča Velenja
 • RFSC (2011) - referenčni okvir za trajnostna mesta
 • ENERGETSKA SANACIJA  ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE (2012-2015)
 • ENERGETSKA SANACIJA VRTCEV VELENJE (2015)
 • EE CULTURE (2014-2015) - povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine
 • CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (2016-2017)
 • KEY - Environmental Yield (2014-2016) - pomoč pri izdelavi okoljsko razvojnega programa v Kazahstanu
 • M2RES (2007-2013) - revitalizacija marginaliziranih zemljišč

Ostali projekti