Stanovanjski sklad poziva k oddaji stanovanj v javni najem

Stanovanjski sklad Republike Slovenije vabi vse zainteresirane lastnike stanovanj (fizične osebe, pravne osebe javnega in zasebnega prava) k oddaji ponudb za oddajo dokončanih in za uporabo primernih stanovanj, večstanovanjskih stavb ali hiš v najem in nadaljnji podnajem za določen čas najmanj treh let od sklenitve pogodbe o najemu. Javni razpis je objavljen na povezavi https://ssrs.si/javni-najem/, dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01 47 10 500 in e-naslovu javninajem@ssrs.si.

Stanovanjski sklad poziva vse lastnike stanovanj ali stanovanjskih hiš, ki imajo prazne stanovanjske enote, in bi jih radi varno oddali v najem, da se prijavijo na Javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in s tem pripomorejo k zagotavljanju najemnih stanovanj tudi v Mestni občini Velenje. Lastnik v ponudbi poda predlog višine najemnine za ponujeno stanovanje, ki ga preuči strokovna komisija sklada. Višina najemnine, po kateri je sklad pripravljen najeti stanovanje za podnajem, se določi v postopku obravnave popolne ponudbe glede na merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb na podlagi točkovalnega zapisnika, ki ga pripravi za to strokovno usposobljena oseba po izvedenem ogledu stanovanja in ne more biti višja od 1,3 kratnika neprofitne najemnine za posamezno stanovanje. Če je stanovanje opremljeno ali delno opremljeno, se pri ugotavljanju vrednosti stanovanja v točkovalnem zapisniku za potrebe določitve višine najemnine skladno s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05) upošteva tudi oprema v stanovanju.

Javni razpis z navodili za izpolnjevanje ponudbe, splošnimi pogoji za javni najem stanovanj in vsemi potrebnimi obrazci za prijavo, je objavljen na spletni strani https://ssrs.si/javni-najem/. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01 47 10 500 in e-naslovu javninajem@ssrs.si. Ponudbe, prejete na podlagi tega razpisa, bo sklad presojal z vidika spodaj opredeljenih meril in pogojev, opredeljenih v javnem razpisu.

Javno najemno službo opredeljujeta Novela stanovanjskega zakona in Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj kot novo obliko pomoči države pri zagotavljanju najemnih stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine ter druge socialno ranljive oz. stanovanjsko prikrajšane skupine prebivalstva.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content