26. seja Sveta Mestne občine Velenje, 31. maj 2022


1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Osnutek Statuta Mestne občine Velenje
4. Osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
5. Osnutek Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje
7. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025.
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 2669 679/3)
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3599/10)
11. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
12. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
13. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2021
14. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2022
15. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
16. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021
17. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023
18. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
19. Osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje
20. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje
21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
22. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2021
23. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2021
24. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2021
25. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2021
26. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2021
27. Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2021
28. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2021ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content