PROJEKT CHESTNUT

CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport

Mestna občina Velenje je bila vodilni partner mednarodnega projekta CHESTNUT, ki je trajal 30 mesecev od decembra 2016. Projekt CHESTNUT je bil v višini 85 % sofinanciran iz naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Projektni konzorcij so sestavljali partnerji iz osmih različnih držav (Slovenija, Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina).

V številnih slovenskih občinah in mestnih občinah smo sprejeli celostne prometne strategije (CPS), ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristope k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov v naših mestih in občinah. CPS-i obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s temeljitimi analizami stanja, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in prostorno zmanjševanje pomena motornega prometa.

Projekt je prenesel metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine. Načrtovanje in izvajanje skupnih trajnostnih prometnih rešitev, ki presegajo meje mest in občin, je zahtevalo veliko sodelovanja, ter poudarek na človeku, kakovosti okolja in življenja. Projekt je prispeval k razvoju boljše povezanosti in varnega ter okolju prijaznega prometa v SAŠA regiji. V pilotni akciji projekta smo v Mestni občini Velenje nadgradili sistem za izposojo koles BICY ter aplikacijo – sistem za obveščanje uporabnikov BICY-ja v realnem času.

MEJNIKI PROJEKTA

 • Nadgradnja avtomatiziranega sistema BICY
 1. partnerski sestanek in 3. delavnica z razpravo
  Dubrovnik, 7.-10. maj 2018

Od 7. do 10. maja 2018 je v Dubrovniku potekal 5. partnerski sestanek in 3. izobraževalna delavnica z razpravo, katerega so se udeležili vsi projektni partnerji.  V sklopu srečanja so partnerji predstavili dosežene rezultate in bodoče projektne aktivnosti. Izvedeno je bilo nadaljevanje delavnice z razpravo Priprava trajnostnih urbanih prometnih strategij SUMP, ki jo je izvedel strokovni kader avstrijskega projektnega partnerja Vienna University of Technology (VUT). Partnerji so se udeležili tudi študijskega obiska, na katerem so predstavili mesto Dubrovnik kot primer dobre prakse na področju mobilnosti.

 1. Delavnica in razprava zainteresiranih strani na regionalni ravni
  Velenje, 11. april 2018

Določitev ukrepov  
11. aprila 2018 je Mestna občina Velenje, v sklopu projekta CHESTNUT, organizirala 3. delavnico za zainteresirane strani na tematskem področju, na kateri smo skupaj določili ukrepe, ki bodo uvrščeni v regionalno celostno prometno strategijo (CPS), ki se pripravlja v okviru omenjenega projekta.

 1. Delavnica in razprava zainteresiranih strani na regionalni ravni
  Velenje, 31. januar 2018

Določitev prioritet, ciljev in kazalnikov
31. januarja 2018 je Mestna občina Velenje, v sklopu projekta CHESTNUT, organizirala 2. delavnico za zainteresirane strani na tematskem področju. Na delavnici smo skupaj določili prioritete, cilje in kazalnike, ki bodo uvrščeni v regionalno celostno prometno strategijo (CPS), ki se pripravlja v okviru omenjenega projekta.

 1. partnerski sestanekin2. delavnica z razpravo 
  Dimitrovrad, 10. in 11. januar 2018
 2. in 11. januarja 2018 je v Dimitrovgradu (Bolgarija) potekal 4. partnerski sestanek in izobraževalna delavnica z razpravo, katerega so se udeležili vsi projektni partnerji.  V sklopu dvodnevnega srečanja so partnerji predstavili dosežene rezultate in bodoče aktivnosti. Izvedena je bila 2. delavnica z razpravo Priprava trajnostnih urbanih prometnih strategij SUMP, ki jo je izvedel strokovni kader avstrijskega projektnega partnerja Vienna University of Technology (VUT).

Delavnica in razprava zainteresiranih strani
Velenje – Vila Bianca, 20. november 2017

Predstavitev različnih scenarijev mobilnosti v SAŠA regiji
20. novembra 2017 je Mestna občina Velenje, v sklopu projekta CHESTNUT, organizirala predstavitev različnih scenarijev razvoja mobilnosti v SAŠA regiji, delavnico ter razpravo, na katero so bile vabljene zainteresirane strani na tematskem področju. Predstavniki podjetja BOSON, d. o. o., so poleg predstavitev različnih scenarijev mobilnosti izpeljali tudi izobraževalno delavnico, na kateri smo določili poglavitne cilje ter prednosti in slabosti vsakega izmed predlaganih scenarijev.

 1. partnerski sestanek v Pragi
  Praga, 11.–12. oktober 2017

Projektni partnerji projekta CHESTNUT smo se srečali 11. in 12. oktobra 2017 na dvodnevnem 3. partnerskem sestanku in študijskem obisku v Pragi. Prvi dan partnerskega sestanka je bil namenjen razpravi, kaj je bilo v sklopu projekta že storjeno in doseženo ter o prihajajočih projektnih aktivnostih. Nadaljevali smo z delavnicami, ki so bile osredotočene na upravljanje in komunikacijske dejavnosti. V drugem delu prvega dne smo si partnerji ogledali študijski primer dobre prakse – učno igrišče za otroke. Drugi dan je bil namenjen izobraževalni delavnici »Priprava celostne prometne strategije na regionalni ravni«.

Prva izobraževalna delavnica na Dunaju
Dunaj, 26.–27. september 2017

Na Dunaju je potekal dvodnevni izobraževalni seminar, ki so se ga udeležili vsi projektni partnerji in zainteresirane strani.

Dvodnevni izobraževalni seminar je izvedel strokovni kader avstrijskega projektnega partnerja Vienna University of Technology (VUT). V prvem delu so bila v ospredju teoretična izhodišča in določanje ustreznih perspektiv za načrtovanje in oblikovanje trajnostnega in družbeno odgovornega prometnega sistema. V drugem delu seminarja pa so bile obravnavane tri tematike, in sicer: priprava trajnostnih urbanih prometnih strategij SUMP; princip in načini delitve avtomobilov oz. car-charing v majhnih mestih ter pomen in načini vključevanja občank in občanov pri odločitvah na lokalni ravni.

 1. partnerski sestanek in 1. študijski obisk
  Weiz, 30.–31. maj 2017

V Weizu je potekal drugi partnerski sestanek in prvi študijski obisk projekta CHESTNUT. Weiz predstavlja primer dobre prakse na področju kolesarske infrastrukture. Študijski obisk je vključeval ogled obstoječe kolesarske infrastrukture z električnimi kolesi in testiranje le teh. Facebook:  https://www.facebook.com/projectchestnut/?fref=ts

 1. javna konferenca – KICK-OFF MEETING
  Porotorož, 1.-2. februar 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

V četrtek, 2. 2. 2017, s pričetkom ob 11. uri se je v konferenčni dvorani Hotela Marko (Obala 28) v Portorožu odvijala javna konferenca Celostne prometne strategije z lokalnega na regionalni nivo, na kateri je bil predstavljen evropski projekt CHESTNUT, katerega vodilni partner je Mestna občina Velenje. Na konferenci so sodelovali podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan občine Piran dr. Peter Bossman, partnerji projekta CHESTNUT in strokovnjaki s področja trajnostnega prometnega načrtovanja.

30-mesečni in 2.004.272,18 EUR vreden evropski projekt CHESTNUT, ki ga je decembra 2016 začelo izvajati 15 partnerjev iz 8 držav z območja, ki ga pokriva Program teritorialnega sodelovanja Podonavje (Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Češka, Avstrija in Bosna in Hercegovina), prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij.  Načrtovanje in izvajanje skupnih trajnostnih prometnih rešitev, ki presegajo meje mest in občin, bosta zahtevala veliko sodelovanja ter poudarek na človeku, kakovosti okolja in življenja.

Po uvodnem nagovoru podžupana Mestne občine Velenje Petra Dermola in župana občine Piran dr. Petra Bossmana, ki sta predstavila tudi pomen projekta CHESTNUT za občino Velenje in obalne občine, je g. Takeru Shibayama z dunajske tehniške univerze predstavil, kako so zahodna mesta v zadnjih desetletjih večinoma že uspešno prešla od prostorskega načrtovanja, ki se je osredotočalo na vozila, na načrtovanje, ki se osredotoča na ljudi. Kot primer je podal je mesto Dunaj.  V nadaljevanju je vodja projekta Marko Govek poudaril, da je veliko občin že začelo sprejemati celostne prometne strategije, katerih učinki pa ostajajo prostorsko omejeni.

Izziv projekta CHESTNUT je prenos metod celostnega prometnega načrtovanja na nivo funkcionalnih urbanih območij. Skladno s tem je tudi zastavljen konkreten cilj, in sicer zmanjšanje obsega zasebnega prometa. V sklopu projekta se bo izvedlo 12 pilotnih akcij, s področij mestnih sistemov za izposojo koles, električne mobilnost ter različnih prometnih študij. Pilotni projekti so manjše investicije, s katerimi se bodo podkrepile v projektu izdelane strategije in akcijski načrti. V mestih predstavljajo tudi trajne ukrepe, s katerimi se prebivalci praviloma hitro identificirajo, imajo pa tudi transnacionalen pomen.

V okviru projekta CHESTNUT bomo v Velenju nadgradili sistem za izposojo koles BICY ter aplikacijo LOKALC GUTS – sistem za obveščanje uporabnikov Lokalc-a in BICY-ja v realnem času.

KICK-OFF MEETING
Portorož, 1.-2. februar 2017

V četrtek, 2. 2. 2017, ob 11. uri, bo v konferenčni dvorani Hotela Marko (Obala 28) v Portorožu, javna konferenca Celostne prometne strategije z lokalnega na regionalni nivo.

Na konferenci bo predstavljen projekt CHESTNUT, ki bo pripomogel k pripravi in izvajanju razširjenih CPS na območju Podonavja.

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2019

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.004.272,18 EUR

Vrednost za MOV:

226.661,78 EUR

Projekt je bil v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Danube Transnational Programme.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content