Podjetniški center Standard

Projekt se je izvajal v okviru 8. javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za Razvoj regij, osnovni namen pa je bil zagotovitev finančno ugodnih prostorskih pogojev za novo nastajajoča podjetja na področju MO Velenje. V okviru projekta smo izvedli nakup 1.846 kvadratnih metrov prostorov v objektu Standard, uspešno obnovili prostore ter kupili pisarniško in informacijsko opremo za delovanje objekta.

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi je bil sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

MEJNIKI PROJEKTA

  • Sodoben coworking prostor za 20 delovnih mest (145 m2)
  • 12 pisarn za inkubirana podjetja velikosti od 18 do 45 m2 (skupaj 845 m2)

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Pametno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2015

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.695.666 EUR

Vrednost za MOV:

376.331 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % upravičenih stroškov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2012 za obdobje 2013-2015).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content