PlastiCircle

Izboljšanje verige odpadne embalaže po modelu krožnega gospodarstva

Projekt PlasticCircle je ponovno preučil različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. Splošni cilj projekta je bil doseči nadomeščanje virov v isti vrednostni verigi z uporabo inovativnega pristopa v vsaki projektni fazi. Najprej se je uvedel inovativni sistem zbiranja plastičnih odpadkov, ki je lahko ugotovil količino in kakovost embalaže, oddane v zabojnike s strani vsakega državljana. Cilj je bil spodbuditi boljše ločevanje plastičnih odpadkov in zmanjšati količino, ki nastane. Drugi ukrep se je osredotočil na fazo transporta z namenom znižanja končne cene reciklirane plastike, in sicer s prihrankom goriva in stroškov prevoza od občin do sortirnic. Senzor, ki je prikazoval, kako polni so zabojniki za odpadke, je v realnem času posodobil tovorne poti. Tretji korak je izboljšal tehnologijo sortiranja. Razvila se je sortirna linija, ki je bolje ločila različne vrste plastike, vključno z večslojno in večmaterialno embalažo, saj se plastika lahko reciklira le, če je pravilno ločena. Zadnji korak je bil usmerjen v ponovno obdelavo teh materialov v izdelke, kot so avtomobilski deli, pene za vetrne turbine in strešne konstrukcije, vrečke za smeti, asfalt, ograje in klopi – s postopki ekstrudiranja, brizganja in stiskanja. S tem se je zaprla zanka ravnanja s plastično embalažo. Za preizkušanje inovativnih pristopov so bile izvedene 3 pilotne akcije v mestih Utrecht (Nizozemska), Valencia (Španija) in Alba Iulia (Romunija). PlastiCircle je prav tako opredelil poslovne načrte in spodbujal sprejemanje predlaganih rešitev na trgu z usposabljanjem in ozaveščanjem državljanov, institucij in zasebnih podjetij. Projektni rezultati so podprli uresničevanje ciljev EU, in sicer, da se reciklira 75 % odpadne embalaže do leta 2030, in v končni fazi vodili k boljšemu ravnanju z odpadki na splošno in pozitivno vplivali na evropsko gospodarstvo, vključno z ustvarjanjem novih delovnih mest. Mestna občina Velenje je bila ena od upravičencev v projektu PlastiCircle, in sicer v vlogi spremljevalca, z nalogo deljenja in razširjanja pridobljenih novih znanj in izkušenj projekta PlastiCircle o razvoju na področju upravljanja plastične embalaže.

DOGODKI

Delavnica z razpravo za zainteresirane partnerje iz držav bivše Jugoslavije

  1. januarja 2021 je Mestna občina Velenje v sklopu projekta PlastiCircle izvedla on-line delavnico s ciljem predstaviti primere dobre prakse. Po uvodnem nagovoru je Polona Mavrič z Mestne občine Velenje predstavila zakonodajo na področju EU glede odpadne plastike in plastične embalaže, Alenka Centrih iz podjetja PUP Saubermacher Velenje pa način zbiranja in sortiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje. V nadaljevanju sta bili predstavljeni dve pilotni aktivnosti, izvedeni s strani dveh projektnih partnerjev v Alba Juliji (Romunija) in Valenciji (Španija). Po uradnih predstavitvah je sledila razprava, na kateri so udeleženci aktivno sodelovali.

MEJNIKI PROJEKTA

LOGOTIP

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2021

iconVrednost:
Celotnega projekta:

8.674.540,89 EUR

Vrednost za MOV:

103.781,00 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 100 % v okviru programa Obzorje 2020.

iconPartnerstvo:

Koordinator projekta je bil Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) iz Španije. Projektni konzorcij je sestavljalo še devetnajst projektnih upravičencev iz devetih držav (Slovenija, Nemčija, Belgija, Združeno kraljestvo, Španija, Italija, Romunija, Nizozemska in Norveška).

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content