ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LUČKA

Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pridobila sredstva za energetsko sanacijo vrtca Lučka. S projektom smo znižali obratovalne stroške, zagotovili boljše delovne pogoje. Dela so obsegala sanacijo ovoja (fasado), delno menjavo oken ter izolacijo strešnih površin. Vsa ta dela so bila potrebna zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti teh objektov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zagotovilo sredstva v višini 185.555,85 evra za vrtec Lučka. Delež prispevka Evropske unije je znašal 85 % upravičenih stroškov iz kohezijskega sklada (za vsak objekt). Razliko je Mestna občina Velenje financirala iz lastnih sredstev.

Celotna vrednost del za vrtec Lučka je znašala 251.191,69 evra z vključenim davkom na dodano vrednost.

Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje 2vizija, d. o. o., iz Radelj ob Dravi,  projektiralo je podjetje Adesco, d. o. o., iz Velenja, nadzor pa je izvajal Projektivni biro, d. d., Velenje. Dela so bila končana v mesecu avgustu.

MEJNIKI PROJEKTA

  • znižali obratovalne stroške,
  • zagotovili boljše delovne pogoje.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2014

iconVrednost:
Celotnega projekta:

251.191,69 EUR

Vrednost za MOV:

65.635,84 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 85 % iz Evropskega kohezijskega sklada.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content