DOZIDAVA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VRTILJAK I.

Investitor MO Velenje je na parcelah št. 2710/1, 2710/2 in 2702/2, k. o. Velenje, zgradil dozidek k obstoječemu vrtcu Vrtiljak. Objekt je umeščen kot nizkoenergetski objekt.

Mestna občina Velenje je zaradi pomanjkanja prostorov in večjih potreb po zagotovitvi varstva predšolskih otrok zgradila dozidek k obstoječemu vrtcu Vrtiljak. Do dokončanja investicije smo prostorsko stisko reševali s tremi kontejnerji. Sedaj je ostal v uporabi samo eden, ki smo ga legalizirali.

Osnovni razlog za investicijo je bil v tem, da se otrokom v vrtcu zagotovi ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti 4 oddelkov nižje starostne stopnje ter vzgojno-izobraževalnega procesa. Ti prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in veljavnih prostorskih standardov in normativov za vrtec, funkcionalnost in fleksibilnost dozidka ter upoštevanje ekološkega vidika.

Objekt je zgrajen kot nizkoenergetski objekt. To pomeni, da ima talno ogrevanje, stavbno pohištvo (okna in vrata) ustrezajo zahtevanim tehničnim predpisom pravilnika PURES, toplotna prehodnost posameznih konstrukcij po standardih. Ravna streha ima »zeleno« streho, ki omogoča uporabo padavinske vode.

Objekt obsega vezni hodnik, štiri igralnice s pripadajočimi prostori. Bruto površina dozidka je 840,25 m2(od tega dozidek objekta 684,01 m2, zunanje pokrite terase 132,00 m2, nadstreški 25,24 m2).

MEJNIKI PROJEKTA

  • znižali obratovalne stroške,
  • zagotovili boljše delovne pogoje,
  • zagotovili ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti 4 oddelkov nižje starostne stopnje ter vzgojno-izobraževalnega procesa.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2015

iconVrednost:
Celotnega projekta:

863.000,00 EUR

Vrednost za MOV:

336.221,00 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 526.779,00 EUR s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content