CESTA TALCEV 18a

CTN Energetska sanacija objekta Cesta talcev 18a Velenje

V okviru CTN se je v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasledoval kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji  je razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 25 v obravnavnem objektu.

Večstanovanjski objekt, etažnosti K+P+5, je lociran med večstanovanjskim objektom »Razgledi ob reki Paki« in večstanovanjskim objektom Cesta talcev 18. Objekt je v celoti v lasti Mestne občine Velenje in leži na parcelni številki 964 2708 s pripadajočim zemljiščem parcelna številka 964 2709.

Opis gradbenega stanja objekta pred energetsko sanacijo
iz katerega je razvidno, da je bila vgraditev elementov učinkovite rabe energije nujna:

 • tlaki betonski, slabo izolirani,
 • klet neizolirana,
 • fasada slabo izolirana v širini 6 cm skupaj z zaključnim slojem,
 • stavbno pohištvo lesene izvedbe in PVC dotrajano,
 • razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže vertikalno položeni do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
 • ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,
 • prezračevanje v objektu ni vgrajeno,
 • objekt je priključen na razvodno omrežje daljinskega ogrevanja v Velenju,
 • streha izolirana. Pred energetsko sanacijo objekta je bila izvedena dodatna zunanja izolacija strehe URSA XPS N-III-I v debelini 18 cm z vsemi vmesnimi fazami in finalno zaščitena s sistemom izolacijskih folij Sikaplan.

Pri energetski sanaciji objekta so bila izvedena naslednja sanacijska dela:

 • dodatna zunanja izolacija kletnih zidov kleti z EPS v debelini 12 cm s finalno obdelavo kletne stene napram stanovanju,
 • dodatna zunanja izolacija kletnih zidov kleti z EPS v debelini 14 cm s finalno obdelavo,
 • dodatna zunanja izolacija fasade v EPS v debelini12 cm s finalno obdelavo in kamene volne napram sosednjim objektom v debelini 10 cm,
 • zamenjava stavbnega pohištva s troslojno zasteklitvijo v skladu z izračunom gradbene fizike izdelovalca razširjenega energetskega pregleda.

MEJNIKI PROJEKTA

 • zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov,
 • znižanje stroškov porabljene toplotne energije,
 • prihranek do 45 kwh na m2 kondicionirane površine stavbe,
 • manj težav z vzdrževanjem celotnega objekta,
 • nižji stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta,
 • opravljanje dela podjetnikov, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2018

iconVrednost:
Celotnega projekta:

253.139,27 EUR

Vrednost za MOV:

2.440,00EUR

Skupna vrednost projekta znaša 253.139,27 (z DDV), od tega proračun Mestne občine Velenje 2.440,00 EUR (z DDV), namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 115.274,76 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za lokalno prebivalstvo 136.424,51 EUR (z DDV).

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

InterregCE LOGO

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content