Prisegli novi svetniki in župan Peter Dermol

Včeraj, 5. decembra, je ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje. Po seznanitvi s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana so svetniki potrdili mandate vsem članom sveta in ugotovili izvolitev župana. Po prisegi svetnikov in župana ter po slavnostnem nagovoru župana Petra Dermola so imenovali tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji bo v novem mandatu predsedovala Aleksandra Vasiljević. Sejo je vodil drugi najstarejši član sveta Franc Vedenik.

Uvodoma je predsednica Občinske volilne komisije Milena Bukvič Dežman predstavila poročilo o izidu volitev. Poudarila je, da je bila udeležba od leta 2010 najvišja na letošnjih rednih lokalnih volitvah, ko se je volitev udeležilo 47,35 % volivcev (12.537), najnižja pa je bila na nadomestnih volitvah leta 2020, ko se je nadomestnih volitev udeležilo 33,18 % volivcev (8.922). Izpostavila je, da se število volilnih upravičencev zmanjšuje, in sicer jih je bilo največ v letu 2014, ko je bilo 27.669, leta 2022 pa je volilno pravico imelo 26.480 volivcev.

Glede volitev župana je poudarila, da so te od leta 2010 bile vedno končane v prvem krogu in da se število neveljavnih glasovnic od leta 2010 (teh je bilo za županske volitve v letu 2010 2,4 %, na volitvah članov občinskega sveta v letu 2010 pa 4 %) vztrajno zmanjšuje (v letu 2022 je bilo neveljavnih glasovnic na županskih volitvah 1,44 %, neveljavnih glasovnic za volitve članov občinskega sveta pa 2,78 %). Višji odstotek neveljavnih glasovnic na volitvah članov občinskega sveta gre po njenem mnenju pripisati večji zahtevnosti glasovnice za volitve v občinski svet. Na letošnjih lokalnih volitvah se je za župana potegovalo 6 kandidatov oziroma kandidatk (enako kot v letu 2018), kandidat, ki je bil na letošnjih lokalnih volitvah izvoljen za župana, pa je v primerjavi s številom glasov izvoljenih županov od leta 2010 dobil najvišji odstotek glasov (68,84 %).

Število list, ki so od leta 2010 dobile mandate v občinskem svetu, se giblje med 7 in 8, z izjemo od leta 2018 , ko jih je bilo kar 10. V občinski svet pa je prvič na letošnjih volitvah bilo izvoljenih več žensk (17) kot moških (16). Izpostavila je še, da je Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje razpisala še naknadne volitve za manjkajoče člane nekaterih svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki bodo 18. decembra 2022, in pozvala k vložitvi kandidatur za manjkajoče člane, za katere Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje še ni prejela kandidatur. Občinska volilna komisija opaža, da je interes političnih strank za vložitev kandidatur za volitve v svete KS in MČ vsako leto manjši, letos tako ni bilo izvoljenih kar 24 članov svetov, v eni od KS pa volitve sploh niso bile možne, ker ni bilo nobene vložene kandidature.

Svetniki so na podlagi poročila mandatne komisije potrdili mandate članov sveta in ugotovili izvolitev župana. Potrdili so tudi sklep o nezdružljivosti funkcij župana in občinskega svetnika. Svetnice in svetniki ter župan so nato slavnostno prisegli. Po nastopnem nagovoru župana so sprejeli tudi sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Aleksandra Vasiljević, Bojan Voh, Janja Rednjak, Petra Bevc, mag. Alenka Gortan, Darinka Mravljak, dr. Milan Medved).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content