Zbiramo vloge za nastalo škodo po neurjih

V Mestni občini Velenje na podlagi sklepov Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, začenjamo z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami. Upoštevajo se samo vloge tistih oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih; škoda na premičninah ni predmet popisa.

Škodo morate prijaviti izključno na predpisanih obrazcih, ki so dostopni na spletni strani Mestne občine Velenje Vloge – Mestna občina Velenje. Rok za oddajo vlog za neurja med 12. in 13. julijem je 18. avgust, za neurja med 17. in 25. julijem pa 28. avgust.

Vloge pošljite na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, po elektronski pošti na naslov info@velenje.si ali oddajte osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje v času uradnih ur.

Mestna občina Velenje nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki je v neurju nastala fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države Republike Slovenije.

Prosimo vas, da škodo prijavite IZKLJUČNO na predpisanih obrazcih in priložite fotografijo nastale škode. Oškodovanci morajo pripisati še telefonsko številko in elektronski naslov, ki ju bomo uporabili zgolj za morebitno korespondenco glede ocene škode. Prijavljeno škodo bodo preverile regijske komisije in državna komisija za ocenjevanje škode, ki tudi pripravi končno oceno škode za Vlado Republike Slovenije.

V primeru odobritve škode s strani vlade boste upravičeni do dodelitve državnih sredstev za odpravo posledic. V tem primeru boste neposredno sodelovali z državnimi institucijami, ki vam bodo posredovale vse potrebne informacije za morebitno izplačilo odškodnin. Prednostno bo odpravljena škoda na objektih, kjer je ogroženo zdravje in življenje ljudi, ter na javni infrastrukturi, ki onemogoča varen in nemoten dostop občanov do njihovih domov.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje www.sos112.si.

Ocenjevanje škode po neurjih NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah, zato morate škodo morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu: na gozdnih cestah in gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS, na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prijava škode se vrši preko Gospodarske zbornice Slovenije). Skladno z izdanim sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje in Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) škoda na premičninah ni predmet popisa in oškodovanci niste upravičeni do izplačila odškodnin s strani države.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content