Zbiramo pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje pristopa k zbiranju pobud za nov postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV), zato pozivamo vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane Mestne občine Velenje in druge fizične ter pravne osebe, da oddajo svoje pobude oziroma predloge. Zbiranje pobud bo potekalo od 23. 3. 2023 do vključno 31. 12. 2023.

Pobuda mora biti oddana na obrazcu »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA«, ki je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Velenje (https://www.velenje.si/app/uploads/2022/08/15_Vloga-za-zacetek-postopka-za-spremembo-namenske-rabe-zemljisca-v-OPN.doc ) in v prostorih sprejemne pisarne Mestne občine Velenje. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora biti pooblastilo), v primeru solastništva pa vsi solastniki zemljišča.

Pobude, ki jih bo Mestna občina Velenje sprejela po 31. 12. 2023, ne bodo obravnavane v tem postopku.

Izpolnjen obrazec s prilogami posredujte na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje ali po elektronski pošti na naslov info@velenje.si, lahko pa ga oddate tudi osebno na občini v času uradnih ur.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content