Za bolj usklajen potek gradnje tretje razvojne osi

V sodelovanju s predstavniki Krajevne skupnosti Škale–Hrastovec smo organizirali delovni sestanek za tamkajšnje krajane, ki živijo v neposredni bližini gradbišča 3. razvojne osi. V želji, da odgovorimo na odprta vprašanja, predloge in pobude občanov smo nanj povabili predstavnike investitorja in projektantov, ki so predstavili nadaljnje aktivnosti v procesu gradnje tega odseka hitre ceste.
Občina si prizadeva, da bi tovorni promet za gradnjo hitre ceste speljali po nasipu med Velenjskim in Družmirskim jezerom. Da bo to izvedljivo, moramo poglobiti podvoz pri Esotechu, za kar že pridobivamo ustrezno dokumentacijo. Na pobudo Mestne občine Velenje sta tako izvajalec kot investitor zagotovila, da bodo po koncu gradnje vse poškodbe, ki bodo nastale pri gradnji cest, sanirali.
Sprejeta je bila odločitev, da bo Mestna občina Velenje na pobudo občanov podala predlog na ARSO za ureditev odvodnjavanja hitre ceste in priključitev na ustrezne vodotoke v dolini. Prav tako pa bomo s tovrstnimi srečanji nadaljevali periodično tudi v prihodnje, saj bomo lahko s pravočasno izmenjavo informacij preprečili slabo voljo in skupaj pripomogli k temu, da bo gradnja hitre ceste čim manj vplivala na življenja krajanov v okolici.

V nadaljevanju razprave so iskali skupne rešitve, za čim bolj normalno življenje krajanov tik ob gradbišču.
Prisotne je uvodoma nagovorila podžupanja Aleksandra Vasiljević, ki je poudarila pomen cestne infrastrukture za razvoj našega mesta in te regije. V lokalni skupnosti razumemo težave, ki jih gradnja avtoceste povzroča krajanom tega območja, in si prizadevamo, da jim življenje v času gradnje olajšamo. Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je pozval k strpnosti in razumevanju ter poudaril, da je pomemben dober dialog med vsemi udeleženci, ki bo zagotovo prinesel najboljše rešitve.

Predsednica KS Škale – Hrastovec Petra Bevc je konkretneje izpostavila težave, s katerimi se soočajo krajani. Izpostavila je zaprtje glavne ceste v Plešivec in v Gaberke, neustrezni in neprimerni obvozi, poškodovane in uničene ceste, pomanjkanje pločnikov, težek tovorni promet, hrup in prah. Gradnja hitre ceste resnično vpliva na njihova življenja, zato si želijo biti dobro in pravočasno informirani o poteku gradnje, ureditvi poti v šolo (pločniki, razsvetljava) in ureditvi obvozov ob morebitnih novih zaporah cest.
Predstavnik investitorjev Uroš Selan, vodja projekta gradnje tretje razvojne osi sever iz DRI upravljanje investicij iz Družbe za razvoj infrastrukture, je predstavil trenutno stanje gradbišča, odsek Gaberke, Škale, kjer je asfaltna plast zaključena, prav tako viadukt. Trenutno jim največji izziv predstavlja ureditev ceste mimo oporne konstrukcije na obstoječo cesto proti Plešivcu. Z deli bodo nadaljevali, od vremenskih razmer pa je odvisno, kdaj bodo lahko sprostili promet proti Plešivcu. Cesta Gaberke–Škale je še v upravljanju izvajalca in se uporablja kot gradbiščna transportna pot ter tudi kot pot za morebitne intervencije. V prihodnjih mesecih bodo na odseku Gaberke z deli zaključili, v letu 2022 pa začeli z gradnjo na odsekih B in H (Konovo in Škalsko jezero). Gradnja bo trajala dve leti in najkasneje v letu 2025 se bo možno peljati po obvoznici iz Sela na Škalsko jezero ali obratno.
Na srečanju je bil prisoten tudi Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje, ki je povedal, da je začetek obnove Škalske ceste (od Živica do vrha klanca) predviden spomladi 2022.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content