V Velenju bomo gostili Letni politični dialog premogovnih regij

V četrtek, 11., in petek, 12. julija, bomo v Velenju gostili 5. Letni politični dialog premogovnih regij znotraj EU v prehodu, ki ga v sklopu Pobude za premogovne regije v prehodu organizira Evropska komisija. Premogovne regije želimo z različnimi skupnimi aktivnostmi spodbuditi razpravo in sodelovanje med ključnimi deležniki, da bi EU podprla prizadevanja regij v boju za pravičen in trajnosten prehod iz premoga. Poleg konferenčnega dela bodo visoki evropski politični udeleženci in funkcionarji na zaprti strokovni konferenci razpravljali o izzivih premogovnih regij, primerih dobrih praks ter usmeritvah v prihodnje.

Udeležence konference bodo nagovorili izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič, guverner regije Karlovy Vary in Češke republike Petr Kulhánek, minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije dr. Aleksander Jevšek in v imenu regije gostiteljice župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Dvodnevna mednarodna poslovna konferenca, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Evropsko komisijo ter Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, je namenjena lokalnim, regionalnim in nacionalnim predstavnikom ter deležnikom pravičnega prehoda iz EU in Zahodnega Balkana.

Letni politični dialog, ki ga letos gostimo v Velenju in je že peti zapovrstjo, je bil do sedaj organiziran že v Karlovih Varih (Češka), Oviedu (Španija), Görlitzu (Nemčija) in Katovicah (Poljska).

Kljub temu, da smo regije zelo raznolike, tako glede stopnje odvisnosti od fosilnih goriv za zaposlovanje in industrijski izhod, kot tudi potenciala za ekonomsko preobrazbo, se soočamo s številnimi izzivi pri izstopu iz premoga. Ker želimo, da v procesu preobrazbe nihče ne ostane spregledan, se regije med sabo povezujemo, izmenjujemo izkušnje in poglede.

Prvi dan konference (11. julij) bodo po uvodnih nagovorih ob 9.30 sledili tematski paneli o perspektivah industrijskega in zelenega prehoda, o prehodu industrije v brezogljičnost, o prihodnostih sistemov daljinskega ogrevanja, o boju proti energetski revščini s pomočjo energetske učinkovitosti stavb in opolnomočenja državljanov.

V avli doma kulture bo na ogled tudi posebna tematska razstava o izstopu iz premoga in tranziciji rudarskih regij drugih držav EU, in sicer v obliki predstavitve najboljših praks prehoda in primerov degradiranih območij, industrijske infrastrukture in premogovnikov, revitaliziranih v poslovne cone, energetske lokacije in kraje kulturnega pomena v obliki industrijske dediščine. V sklopu razstave bomo predstavili tudi velenjski prehod prestrukturiranja v zeleno, pametno, inovativno regijo – dosedanje postopke prestrukturiranja in pravičnega prehoda, projekte regije, ki jih pripravljamo v sklopu izstopa iz premoga.

Mednarodni zasedbi političnih udeležencev bomo pripravili tudi vodene strokovne oglede, in sicer obiske Termoelektrarne Šoštanj s predstavitvijo daljinskega ogrevanja, Muzeja premogovništva Slovenije s predstavitvijo Poslovne cone Stara vas in prenove Stare elektrarne v Center prihodnosti ter predstavitev revitalizacije degradiranega območja – Velenjsko jezero z okolico (Velenjska plaža in Vista – park z razgledom).

Mestna občina Velenje je premogovna regija, v kateri obratuje še edini delujoč premogovnik v Sloveniji. Vlada Republike Slovenije je leta 2022 sprejela Strategijo za izstop iz premoga, ki Slovenijo zavezuje, da z uporabo premoga preneha do leta 2033. Za Velenje to pomeni prenehanje izkopavanja premoga ter kurjenja premoga za namen pridobivanja električne energije in toplote. Kot premogovna regija se soočamo s številnimi izzivi, zato se za skupen nastop evropskih premogovnih regij povezujemo še z ostalimi. Trenutno smo na sredini programskega obdobja EU 2021+, v teku so že priprave za novo programsko obdobje EU 2027+. Premogovne regije potrebujemo nadaljnjo podporo tudi po letu 2027, zato želimo z Evropsko komisijo enotno komunicirati in začeti pogajanja o nadaljnji ter intenzivnejši podpori regijam v prehodu.

Med drugim smo oktobra 2023 v Bruslju še z 9 evropskimi premogovnimi regijami podpisali deklaracijo, ki je bila oblikovana na lanskem političnem dialogu v Karlovih Varih na Češkem. Deklaracija izraža trajno zavezanost podpore regijam, ki se preusmerjajo iz premoga, poudarja rešitve za pravični prehod, ki so prilagojene kraju, išče sinergije znotraj politik EU, optimizira sisteme na podlagi pridobljenih izkušenj in dodatno spodbuja dialoge med regijami. Deklaracija premogovnih regij bo pripomogla k nadaljnjemu odločanju Evropske komisije in drugih evropskih institucij o prihodnosti črpanja sredstev iz Sklada za pravični prehod ter za nadaljnjo usmerjeno pomoč regijam v prehodu z željo, da nihče ne bo zapostavljen. Zavedamo se, da lahko cilje dosežemo samo skupaj, s podporo občank in občanov, države in Evropske unije.

Foto: Matej Vranič

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content