V soglasno sprejet proračun vključene tudi pobude svetnikov

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob predstavitvi proračuna za leto 2024 izpostavil, da so bile vključene pobude, ki so jih na osnutek posredovali svetniki ter predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Tako bodo v odhodkih, ki so načrtovani v višini 72.613.658 evrov, vključene tudi številne dodatne investicije na področju infrastrukture, športa in sociale. Velenjski proračun, ki je še vedno razvojno in socialno naravnan, bo za več kot 27 % višji od lanskega leta, več kot 40 % proračuna namenjamo investicijam, ki napovedujejo nov razvoj mesta.

V rekordni proračun, ki bo precej povečal tudi aktivnosti občinske uprave, smo vključili dodatne investicije in projekte, ki so jih predlagali občani. Pobude so svetniki podali na prejšnji seji sveta. Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so na rednih sestankih z občinsko upravo izpostavili določene projekte, ki so prioritetni po posameznih krajih. Za športna igrišča namenjamo dodatnih 55.000 evrov, za program Naučimo se smučati bomo tudi v prihajajočem proračunskem obdobju zagotavljali 15.000 evrov. Dodatnih 15.000 evrov namenjamo za sofinanciranje programov upokojencev, za vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti dodatnih 20.000 evrov, za večgeneracijski center Podkraj dodatnih 20.000 evrov, in sicer za začetek preprojektiranja projekta.

Dodatna sredstva v višini 30.000 evrov bomo namenili tudi za ureditev javne razsvetljave. Načrtovana je v Pesju, Vinski Gori in Cirkovcah. Začela se bodo izvajati tudi dela v okviru ureditve igrišča v Stari vasi. Za spodbujanje podjetništva namenjamo dodatnih 60.000 evrov.

V Krajevni skupnosti Paka so izrazili željo, da v letu 2024 zaključimo z izgradnjo vodovoda Loke-Jurk. Za zaključek izgradnje namenjamo dodatnih 200.000 evrov. Skupaj z izgradnjo vodovoda Petelinjek bomo tako skoraj 100 % območja občine pokrivali s kakovostno vodooskrbo.

Za odpravo posledic poletnih ujm namenjamo sredstva v skupni višini 3.235.502 evra.

Na postavki za prostorsko načrtovanje je predvidenih 355.000 evrov za pripravo vseh strokovnih podlag in prostorskih aktov, da lahko čim prej začnemo z gradnjo potrebnih novih stanovanjskih kapacitet.

Za sofinanciranje projektov smo uspeli pridobiti kar 13,8 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. V občini smo začeli s postopki prestrukturiranja, za katere namenjamo 13 milijonov evrov – več kot 5,4 milijona evrov za preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline, za revitalizacijo Stare elektrarne v Center prihodnosti 1,3 milijona evrov, za Industrijsko-tehnološki park TecHub i4.0 skoraj 5 milijonov evrov ter za Poslovno cono Pesje – vzhod 500 tisoč evrov. Tudi v prihodnje ohranjamo projekte socialne košarice v višini 1,7 milijona evrov, pomagamo najbolj ranljivim skupinam in sofinanciramo delovanje različnih družbenih skupin.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content