Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Ostali organi in funkcionarji Mestne občine Velenje

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon ali statut občine Velenje.

Občinska volilna komisija

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj

Štab civilne zaščite

Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Velenje