Številne aktivnosti za bolj kakovostno življenje starejših

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na majski seji potrdili sklep o ustanovitvi Odbora za starejše v naši občini, prisluhnili pa so tudi Poročilu o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2023, ki jim v naši lokalni skupnosti namenjamo posebno pozornost. Mestna občina Velenje je usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da ostanejo občani v tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje.
Lani septembra smo zaključili s pomembno investicijo novih oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti v Velenju, s katero smo pridobili 12 stanovanj za starejše, izdali smo posebno brošuro za starostnike, povišali smo sofinanciranje za programe zvez in društev upokojencev, v preteklosti smo predlogom starostnikov prisluhnili na generacijskem forumu z njimi in marsikaterega tudi realizirali, vsako leto pa starostnike župan sprejme tudi na posebnem sprejemu.

Odbor za starejše občane bo s svojim delovanjem prispeval k izboljšanju položaja starejših občanov v občini. Predstavljal bo platformo za sodelovanje med občino, nevladnimi organizacijami, strokovno javnostjo in starejšimi občani ter omogočal boljše prepoznavanje potreb starejših in razvoj ustreznih rešitev. Pripomogel bo, da so interesi starejših upoštevani pri delu občinskih organov. Na svojih sejah bo obravnaval in razpravljal o vseh točkah dnevnega reda sej Sveta Mestne občine Velenje, ki bodo zadevale in vplivale na starejše v naši lokalni skupnosti.

Leta 2012 smo podpisali Dublinsko deklaracijo, s katero je Mestna občina Velenje uradno podprla delovanje Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih okolij. Bistvo starosti prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in v zavezi lokalnih oblasti, da bodo razvijale, uvajale in nadzorovale programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih se stališča starejših spoštujejo in kjer vse generacije sodelujejo med seboj. Mestna občina Velenje je od leta 2009 vključena v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin. Vrednote projekta so: aktivno staranje, aktivna pripadnost mestu, medgeneracijska solidarnost, varnost (pločniki, prehodi, klančine, zadostna osvetljenost ulic in prehodov), dostopnost do trgovin, kulturnih ustanov, občinskih uradov, zdravstvenih storitev, stanovanj, prijaznost – medčloveški odnosi (npr. prijazni delavci v zdravstvu in medsebojna pozornost, klopce za počitek, smerokazi z velikimi črkami), obveščenost (možnosti pomoči, nege na domu, delovni časi, dnevi prireditev), socialna odgovornost, družabnost (društva, centri za druženje) …

Lani septembra smo zaključili s pomembno investicijo novih oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti v Velenju. Pridobili smo 12 novih stanovanj za 18 stanovalcev, prilagojenih za starejše občane. Skupna vrednost projekta je znašala 2.414.915 evrov, projekt sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU v višini 947.741 evrov.

Mestna občina Velenje je v preteklosti izdala tudi posebno brošuro za starostnike, kjer najdejo večino odgovorov o temah, ki jih zanimajo – aktivnostih v MOV za njih in različnih oblikah pomoči, ter drugih aktualnih vprašanjih – o nastanitvah v bližnjih DVOjih … Brošura je na voljo na naši spletni strani www.velenje.si.

Leta 2021 smo starejšim prisluhnili na generacijskem forumu in skušali upoštevati njihove predloge pri našem delovanju.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v okviru rednega poslovanja lani obiskal Velenje in se srečal s pobudniki, ki so se prijavili na razgovor. Obiskal je tudi varovana stanovanja in si ogledal gradbišče novega doma za varstvo odraslih. Navdušila ga je ideja o varovanih stanovanjih, ki uresničuje željo starejših občanov, da lahko v lokalnem okolju ostajajo čim dlje.

Mestna občina Velenje od leta 2020 sofinancira programe organizacij upokojencev, saj se zavedamo, kako pomembni so naši starejši občani za celotno lokalno skupnost. Sedaj smo odlok dopolnili in omogočamo tudi sofinanciranje programov zvez in združenj upokojencev. Za razpis smo v letu 2024 namenili 45 tisoč evrov.

Vsako leto decembra župan sprejme predstavnike starejših na posebnem sprejemu – ob mednarodnem dnevu starejših. Saj se zavedamo, da so starejši steber naše lokalne skupnosti, od katerih se vsi učimo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content