SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

TEŠ ponovno potrdil, da ne bodo nadaljevali s projektom sosežiga SRF

23. 3. 2021

Danes smo iz Termoelektrarne Šoštanj prejeli odgovor na dopis župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, da bodo spoštovali odločitev lokalnih skupnosti, ki ne želijo izvajanja sosežiga alternativnega goriva SRF v bloku 6 TEŠ, čeprav so v TEŠ prepričani o možnosti smiselne in tudi okoljsko sprejemljive realizacije tega projekta. Zapisali so, da »po zaključku vseh pogodbenih obveznosti za ta projekt in trenutne faze v postopku ARSO za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ne bomo nadaljevali s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in tehnične uvedbe projekta«.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je takoj po sprejemu Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj na Svetu Mestne občine Velenje na Holding Slovenske elektrarne in Termoelektrarno Šoštanj naslovil dopis, v katerem je izrazil jasno pričakovanje, da bodo energetske družbe spoštovale željo javnosti in da s projektom sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv ne bodo nadaljevali. V dopisu je izpostavil, da naj v prihodnje pri načrtovanju projektov, ki vplivajo na življenje tukaj živečih ljudi, že na samem začetku k sodelovanju povabijo lokalne skupnosti in javnost. Le na takšen način bodo projekti transparentno vodeni in navsezadnje uspešno izpeljani.     

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji