SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Sosežig v danih okoliščinah ni izvedljiv, podpiramo pa razvojno in tehnološko napredne projekte

16. 3. 2021

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so na marčevski seji obravnavali Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj, s katerim so želeli ponovno podati jasno stališče Sveta Mestne občine Velenje, da podpirajo razvojno in tehnološko napredne projekte z namenom iskanja alternativnih virov pridobivanja toplotne oskrbe v Termoelektrarni Šoštanj in ohranitve energetske lokacije na območju Šaleške doline.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je predstavil vsebino sklepa, je uvodoma povedal, da se je tudi sam spraševal, ali je v danih okoliščinah točka še sploh smiselna za obravnavo na mestnem svetu. Vseeno se mu zdi prav, da v Velenju razpravljamo o okoljsko sprejemljivih projektih, in ne toliko o samem projektu sosežiga, ki je že bil ustavljen, saj ljudje od nas pričakujejo odgovore in transparentno ravnanje.

Glede projekta sosežiga je župan poudaril, da se okoljskih projektov ne pripravlja in ne umešča v prostor brez odprtega dialoga in aktivnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, brez soglasja javnosti. Svet Mestne občine Velenje je o projektu sosežiga že velikokrat razpravljal, tudi odločal. Vedno smo jasno in glasno povedali, da bomo v Velenju podpirali projekte, ki ne slabšajo našega bivalnega okolja, in da pričakujemo, da nas bodo odločevalci strokovno prepričali, da je projekt dober.

V Mestni občini Velenje smo 30. septembra 2020 imenovali skupino za civilni nadzor nad nameravanim projektom sosežiga, ki jo sestavlja 15 članov z različnih področij delovanja; namen ustanovitve skupine je bil, da strokovno preveri, ali so informacije verodostojne, sprejemljive in ali nova spoznanja vplivajo na zdravje ljudi in okolja. S podajo končnega poročila skupine, v katerem je skupina poudarila, da od TEŠ ni dobila odgovorov na dileme in vprašanja, se je delo skupine za civilni nadzor formalno zaključilo. V začetku tega leta (27. 1. 2021) je Svet Občine Šoštanj sprejel Sklep o nasprotovanju sosežiga SRF v TEŠ, na podlagi katerega so se v TEŠ odločili, da odstopajo od izvajanja načrtovanega sosežiga v bloku 6 TEŠ. Na osnovi že sprejetih dejstev ugotavljamo, da projekt sosežiga ni izvedljiv.

Župan Dermol je poudaril, da v Šaleški dolini ne smemo dajati vtisa, da ne želimo več nobenih projektov, da smo zaprti in samozadostni, saj je lahko to nevarno. Zavedati se moramo, da smo v fazi tranzicije, kjer moramo iskati nove projekte, nove ideje, nove priložnosti in že danes razmišljati širše, z namenom ohranitve obratovanja energetskih družb do ustrezno izpeljanih postopkov prestrukturiranja. Pri uvajanju novih projektov (tehnologij) je potrebno poiskati kohezijo med poslovnim in javnim interesom, zato bomo v Velenju podpirali projekte le v primeru, da bo kvalitetno in dostojno zaščiten tudi javni interes. Odločevalce, vlado in pristojna ministrstva, moramo vedno znova opominjati, da nas kot pomembnega deležnika vključijo v razpravo, da skupaj nadaljujemo postopke tranzicije Šaleške doline, ter da zagotovimo, da se vsaj del sredstev podnebnega sklada vrača nazaj v Šaleško dolino za energetsko učinkovite in okolju prijazne projekte, kar se v nekaterih delih države že izvaja.

V predstavitvi sklepa je župan izpostavil, da se nam zdi nesprejemljivo, da se cena nakupa CO2 kuponov zaradi tržnih aktivnosti v zadnjih mesecih nenehno povišuje do oz. preko mere, ko je strošek CO2 kuponov višji od vrednosti izkopanega premoga. Identično je pri zagotavljanju toplotne oskrbe za daljinsko ogrevanje Šaleške doline. Če je še pred nekaj leti znašal strošek CO2 kuponov za toplotno ogrevanje 0 evrov, je po današnjih ocenah ta strošek 4 milijone evrov letno. Za primerjavo: za strošek energenta za proizvodnjo toplotne energije namenjamo 3 milijone evrov.

Šaleška dolina je v postopku prestrukturiranja premogovne regije, zato zahtevamo celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v Šaleški dolini. Na predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo smo 4. marca 2021 naslovili dopis, v katerem smo ponovno izpostavili, da se je Svet Mestne občine Velenje opredelil in izrazil pričakovanje odobritve najzgodnejšega roka za prehod regije iz premogovništva v letu 2042, z možnostjo 5-letnega prehodnega obdobja, saj v krajšem obdobju zaradi zahtevnosti in obsežnosti del pri odpravi posledic rudarske dejavnosti pravičnega prehoda ni možno izvesti. Odgovora s strani predsednika do danes še nismo prejeli.   

Prilagamo Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj, ki so ga svetniki danes sprejeli.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji