Rezultati razpisa – Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov 2023

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Velenje, je bil objavljen 2. decembra 2022 na spletni strani Mestne občine Velenje, trajal pa je do 31. januarja 2023.

Na javni razpis so za vseh pet razpisnih področij prispele 103 prijave. Šest prijav ni bilo oddanih v skladu z razpisnimi pogoji, zato niso bile obravnavane. V postopek ocenjevanja je bilo uvrščenih 97 prijav, od katerih jih 8 ni bilo sofinanciranih, saj niso prejele dovolj točk.

V sofinanciranje je tako bilo sprejetih 89 prijav, in sicer:

– 24 programov kulturnih društev,

– 46 kulturnih projektov,

– 16 projektov s področja založništva,

– 1 program zveze kulturnih društev in

– 2 projekta medkulturnega dialoga.

 

Za izvedbo razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v skupni višini 98.850 €:

– za razpisno področje A – sofinanciranje kult. programov: 40.000 €,

– za razpisno področje B – sofinanciranje kult. projektov: 37.200 €,

– za razpisno področje C – sofinanciranje kult. projektov s področja založništva: 15.000 €,

– za razpisno področje D – delovanje zveze kulturnih društev: 4.850 €,

– za razpisno področje E – projekti medkulturnega dialoga: 1.800 €.

Poročilo.

Skip to content