Prek razpisa za podjetnike spodbudili vzpostavitev 27 novih delovnih mest

Mestna občina Velenje je lani prek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva finančno podprla 15 upravičencev, ki so se zavezali ustvariti 27 novih delovnih mest; 11 podjetij je investiralo v naložbe, 3 so zagnali podjetja v inkubatorju, enemu podjetju pa smo sofinancirali stroške prijave na razpis.  

Še naprej bomo spodbujali ustvarjanje novih podjetij, pospeševali njihovo rast in ustvarjanje novih delovnih mest, zagon podjetij v inkubatorju in spodbujali podjetja k prijavam na mednarodne ter domače razpise. Na ta način vplivamo tudi na zmanjšanje brezposelnosti na našem območju.

V letu 2023 smo razpisali 100 tisoč evrov za namene spodbujanja naložb v gospodarstvo, zagona podjetij v inkubatorju in prijav podjetij na javne razpise. Upravičenci so bili samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala ter srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem poslovne enote v občini in so izvajali naložbo ali projekt na območju občine. Prav tako so bili upravičenci tudi subjekti, ki nimajo sedeža v občini, vendar so izvajali naložbo na območju občine. Na razpis je prispelo skupaj 16 vlog, ki so ustrezale pogojem razpisa. Sredstva so se dodelila kot nepovratna sredstva v obliki subvencij skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vseh izvedenih projektov je bilo v višini več kot 213 tisoč evrov, za te projekte pa je Mestna občina Velenje 15 upravičencem prek razpisa izplačala 83 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

V naložbe v gospodarstvo je investiralo 11 podjetij. S tem smo spodbudili več kot 164.000 evrov novih investicij v občinskem gospodarskem prostoru, od tega je bilo več kot 47 tisoč evrov občinskih sredstev. Upravičenci so se zavezali, da bodo v dveh letih ustvarili 27 novih delovnih mest.

Podpiramo tudi nastanek novih zagonskih podjetij, ki bodo v prihodnjih letih razvijala inovativne ideje, nove produkte in ustvarjala nova delovana mesta. Spodbudili smo zagon treh podjetnikov v inkubatorju, ki so se udeležili programa Startup generator 2023 in so bili izbrani med najboljšimi ekipami ter na podlagi razpisa prejeli po 10.000 evrov. Na ta način krepimo povezovanje znanja in ustanovnega kapitala, kar zagonska podjetja na začetku zelo potrebujejo.

V sklopu razpisa smo spodbujali podjetja k prijavam na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov in aktivnosti podjetij. Sofinancirali smo stroške enemu podjetju v višini 5.000 evrov. Za ta namen je ostalo 15.000 evrov nerazdeljenih, zato smo 1. septembra 2023 ponovno objavili javni razpis za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise. Prijavo je oddalo eno podjetje, ki ni ustrezalo razpisnim pogojem.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content