Potrjena osnutka odloka o proračunu za leti 2022 in 2023

Svetniki so na včerajšnji seji potrdili osnutka odloka o proračunu za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 načrtujemo odhodkov in izdatkov v višini 54 milijonov evrov, za leto 2023 pa načrtujemo odhodkov in izdatkov v višini 49,8 milijona evrov.

Najvišja investicijska odhodka v prihodnjih letih sta načrtovana v višini 1,5 milijona evrov; v prihodnjem letu za izgradnjo urbanega parka, v letu 2023 pa za vzpostavitev industrijsko-tehnološkega inkubatorja SAŠA. Več kot milijon evrov bomo namenili za izvajanje projektov ‘socialne košarice’. V prihodnjih dveh letih načrtujemo sofinanciranje projektov tudi iz drugih virov v skupni višini 5 milijonov evrov.

Župan Peter Dermol je izpostavil zahtevno pripravo proračunov zaradi zdravstvene krize, nejasnih nacionalnih usmeritev in napovedanih razpisih na različnih področjih. Intenzivno pripravljamo projekte za pridobitev nepovratnih sredstev v novi finančni perspektivi, in sicer za prenovo Stantetove ulice in Kardeljevega trga ter mestnega središča, digitalizacijo, mestno tržnico, industrijsko-tehnološki inkubator, razvoj pametnega mesta, satelitski urgentni center … Poudaril je, da se v Velenju za participativni proračun nismo odločili, saj smo občina, ki je lahko pri pripravi proračuna zgled dobrega sodelovanja različnih deležnikov (predsednikov KS in MČ, svetov KS in MČ, društev ipd.).

Več kot 1,3 milijona evrov bomo tudi v letu 2022 namenili za izvajanje projektov ‘socialne košarice’: Lokalc, Bicy, Center ponovne uporabe, Mestna blagajna, Občina po meri invalidov, dnevni centri, brezplačno pravno svetovanje, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov, enkratna izredna pomoč, zavetišče za brezdomce, javna kuhinja, Viški hrane, Velenje, starosti prijazno mesto, Odbor za pomoč občankam in občanom. Še vedno v proračunu namenjamo sredstva za druge projekte, ki izboljšujejo kvaliteto življenja: Čisto moje Velenje, pomoč staršem ob rojstvu otroka, štipendije, subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in stanovanjskih kreditov mladim, kar je novost v letu 2022.

 

Predvidene večje investicije v letu 2022:

 • izgradnja urbanega parka (1,455 milijona evrov),
 • odkupi zemljišč za razširitev Poslovne cone Stara vas, dodatne vsebine na centralnem mestnem igrišču,
 • nakup kampa ipd. (1,32 milijona evrov),
 • CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa (504.769 evrov),
 • dodatni prostori za Vrtec Velenje (500.000 evrov),
 • vodovod Črnova (480.000 evrov),
 • nakup gasilskih vozil (415.000 evrov),
 • pločnik v Krajevni skupnosti Šentilj (350.000 evrov),
 • ureditev parkirišča na Kersnikovi cesti (350.000 evrov),
 • vzdrževanje objektov Vrtca Velenje (300.000 evrov),
 • krožno krožišče v Trebuši (200.000 evrov),
 • ureditev regionalne ceste Velenje–Škale (200.000 evrov),
 • izgradnja večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Šentilj (170.000 evrov).

 

Predvidene večje investicije v letu 2023:

 • industrijsko-tehnološki inkubator (1,585 milijona evrov),
 • dozidava CVIU (milijon evrov),
 • parkirišče Velenjska plaža (750.000 evrov)
 • kanalizacija Bevče (246.000 evrov)
 • planinski dom Paški Kozjak (200.000 evrov)
 • elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu (200.000 evrov)

 

Predvidene večje investicije v letih 2022 in 2023:

 • naložbe v toplotno energijo (937.122 evrov v letu 2022, 946.945 evrov v letu 2023, vir: najemnina komunalne infrastrukture),
 • naložbe v oskrbo z vodo (869.648 evrov v letu 2022, 582.655 evrov v letu 2023, vir: najemnina komunalne infrastrukture),
 • porušitev in novogradnja Žarova (500.000 evrov v letu 2022; 1,1 milijona evrov v letu 2023),
 • obnove stanovanj (450.000 evrov v letu 2022, 300.000 evrov v letu 2023),
 • trajnostni razvoj občine z uporabo vodikovih tehnologij (400.000 evrov v letih 2022 in 2023),
 • sofinanciranje Šaleške ceste (350.000 evrov v letih 2022 in 2023),
 • projekti za prestrukturiranje premogovnih regij (300.000 evrov v letih 2022 in 2023).

Za investicijske odhodke je v letu 2022 načrtovanih 17,6 milijona evrov, kar predstavlja 32,54 % proračuna. Mestna občina Velenje v obeh letih načrtuje zadolžitev v višini 3,3 milijona evrov ter odplačilo dolgov v višini 2,6 milijona evrov.

Svetniki so izpostavili uravnoteženo pripravljen proračun ter pohvalili predvidene investicije, ki pomembno dvigujejo kvaliteto življenja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content