Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Zdravstvo in sociala

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala – ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo.
Brošure s tematiko socialne ureditve v MO Velenje  

Ustanove s področja zdravstva in sociale

Društva s področja zdravstva in sociale

Osnovna izvenbolnišnična dejavnost - zasebniki

Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost - zasebniki

Zobozdravstvena dejavnost - zasebniki

Zasebne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

LAS - lokalna akcijska skupina