Na voljo štipendije za aktivne velenjske študente

Mestna občina Velenje je za letošnje študijsko leto v proračunu zagotovila 5.400 evrov za štipendije za aktivne študente. Štipendije v višini 90 evrov na mesec bodo dodeljene študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kakovost življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Razpis, ki je objavljen na spletni strani www.velenje.si, bo odprt do 14. oktobra 2022.

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije, niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani, hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Mladinski center Velenje je na podlagi Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje objavil Javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2022/23 (www.velenje.si/za-obcane/javne-objave-in-razpisi/). Skupna višina razpisanih sredstev je 5.400 evrov, višina štipendije pa znaša 90 evrov na mesec. Štipendije se bodo izplačevale za obdobje od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri sodelavki Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Katji Remic Novak (e-naslov: katja.remic-novak@velenje.si, telefonska številka 03 8961 722).

V Mestni občini Velenje sofinanciramo tudi štipendije za deficitarne poklice. Letos se je na javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2022/2023 odzvalo 5 podjetij, in sicer Komunalno podjetje Velenje, Presta, Elektro Jezernik, HTZ in Premogovnik Velenje. Podjetja so izkazala potrebe po štipendijah za skupaj 81 štipendistov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content