Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
 5. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 11. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)
 13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)
 14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak: parcela 968 944/4).
 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1, parcela 964 3188/16, parcela 964 3511/37)
 16. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)
 17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (ID 3328)
 18. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
 21. Predlog Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje
 22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek)
 23. Poročilo o opravljenem izobraževalnem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2021/2022
 24. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje za leto 2022
 25. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2022
 26. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2022
 27. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2022
 28. Poročilo o modrih conah za leto 2022
 29. Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2022

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://www.velenje.si/.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content