Izvedli številne aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših

Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom posebno pozornost, saj se zavedamo, da so starejši občani steber naše lokalne skupnosti in zato z različnimi aktivnostmi ter projekti izboljšujemo kakovost njihovega bivanja in življenja v našem mestu. Mestna občina Velenje je usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da ostajajo občani v tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje. K izvajanju določenih aktivnosti smo zavezani po zakonu, veliko pa jih izvajamo tudi zato, ker je Velenje mesto, prijazno starejšim. S poročilom o izvedenih aktivnostih v lanskem letu smo seznanili tudi občinske svetnike na aprilski seji sveta.

Po zadnjih statističnih podatkih je v naši občini več kot 7 tisoč starejših občanov. To je skoraj 20 odstotkov vseh prebivalcev naše občine, kjer imamo aktivnih tudi veliko organizacij ter institucij, ki se posvečajo starejšim občankam in občanom. V Mestni občini Velenje mesečno približno 90 občankam in občanom zagotavljamo institucionalno varstvo oz. (do)plačevanje oskrbe in bivanja, storitev pomoč na domu pa 78 uporabnikom. Več finančnih sredstev smo letos namenili tudi za Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev (22.500 evrov).

Skupina prostovoljcev Udarnik MC Velenje nudi brezplačno pomoč posameznikom in družinam, pomagajo starejšim, ljudem z zdravstvenimi težavami, organizacijam, zavodom in društvom. Lani so prostovoljci te skupine opravili tudi 632 prevozov v projektu Kamerat, ki starejšim in gibalno oviranim z brezplačnimi prevozi omogočajo boljšo mobilnost.

V višini 5.000 evrov sofinanciramo E – oskrbo, ki starejšim in kroničnim bolnikom olajša samostojno bivanje na domu. Projekt Starejši za starejše vodi 8 društev Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev, vanj je vključenih 121 prostovoljcev in lani je bilo nudenih 4.086 pomoči. V sklopu projekta Donirana hrana so prostovoljci razdelili 10,5 tone oz. 161.089 kosov hrane v skupni vrednosti skoraj 250 tisoč evrov.

Lani smo dodelili 6 neprofitnih stanovanj starejšim v pritličju ali z dvigalom, prav tako pa gradimo oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti. Objekt z 12 stanovanjskimi enotami bo dokončan letos poleti, razpis za dodelitev stanovanj je še odprt. Mestna občina Velenje je že lastnica 15 najemnih oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše občane.

V poročilu, ki ga najdete na spletni strani (https://www.velenje.si/obcina/svet/arhiv-sej-sveta/glasila-2022-2026/), so še natančneje in podrobneje navedene aktivnosti, ki smo jih izvedli z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje v letu 2022, v okviru projekta Velenje, starosti prijazno mesto.

Lani smo izdali tudi brošuro, namenjeno prav starejšim občankam in občanom, ki jo lahko najdete na spletni strani Mestne občine Velenje (https://www.velenje.si/app/uploads/2022/10/brosura-Velenje-za-starejse.pdf). V njej predstavljamo, kakšne oblike pomoči za starejše ponuja naša občina, kako lahko starejši podajo pobude, predloge, kakšne programe imamo na voljo za starejše, kakšne programe izvaja Zdravstveni dom Velenje, kako je možno najeti oskrbovano stanovanje. Predstavljamo domove za varstvo odraslih v naši regiji in postopke, kako pridobiti mesto v velenjskem domu za varstvo odraslih. Pojasnjujemo tudi, kaj se z velenjskim domom dogaja trenutno, ter odgovarjamo na vrsto drugih vprašanj.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content