Županom predstavljene aktivnosti izgradnje tretje razvojne osi

Danes je na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije potekal delovni sestanek, na katerem je ministrstvo županom občin, kjer bo potekala tretja razvojna os, predstavilo trenutno fazo izgradnje. Na trasi Velenje–Slovenj Gradec dela nekje že potekajo, intenzivno pa se pripravlja tudi vsa potrebna dokumentacija. Z deli na gradbiščih na območju ob Škalskem jezeru in na Konovem bodo začeli prve mesece leta 2023. Tudi za traso Šentrupert–Velenje potekajo odkupi zemljišč, vloženo je že bilo integralno gradbeno dovoljenje in takoj, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, bodo začeli z gradnjo tudi na tem odseku. Župan Peter Dermol je opozoril, da je o vseh aktivnostih nujno potrebno pravočasno obveščati lokalno prebivalstvo in jim omogočiti čim lažje sobivanje ob gradnji hitre ceste.

V Velenju si prizadevamo za izgradnjo primerne infrastrukture, ki bo nudila ustrezne pogoje in zagotavljala dobre razmere za gospodarski, turistični in družbeni razvoj. Infrastruktura v Velenju mora biti skozi proces prestrukturiranja podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov in sanaciji degradiranih površin. Tretja razvojna os, ki poteka na območju naše občine, je gotovo najpomembnejši razvojni projekt. Z njo bo Šaleška dolina po desetletjih prizadevanj dobila kakovostno prometno povezavo s Koroško in ostalo Slovenijo. Del trase tretje razvojne osi sever, ki poteka od priključka na avtocesto v Šentrupertu do Slovenj Gradca, je razdeljen na dva odseka, in sicer odsek, dolg približno 14 kilometrov od priključka Šentrupert na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) do priključka Velenje jug, in odsek, dolg 17,5 kilometra od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.

Trenuten potek del na posameznih odsekih na trasi Velenje–Slovenj Gradec: sklop A (od Hartla do mestnega stadiona) aktivnosti projektiranja so v zaključni fazi, do konca leta bo vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje; sklop B (območje ob Škalskem jezeru) pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izveden je izbor izvajalcev del, začetek gradnje je predviden v letu 2023; za sklopa C (Škale) in E (Velunja) je vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje, postopki z izborom izvajalcev so predvideni v začetku 2023; za sklop D (Gaberke) je izvedba del v zaključni fazi, potekajo prevzemi del in za sklop H (navezovalna cesta na Konovo, vključno s tunelom do Sela pri Velenju) je pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden izbor izvajalcev, začetek del je predviden v letu 2023.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content