Župana Velenja in Šoštanja z odgovornimi razpravljala o energetski prihodnosti Šaleške doline

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Darko Menih sta sklicala sestanek s predstavniki energetskih družb – Premogovnika Velenje, TEŠ, HSE, predstavniki sindikatov zaposlenih in družbe ELES z namenom, da se vsi seznanijo z dejanskimi vzroki za začasno zaustavitev proizvodnje v TEŠ in stanjem v Premogovniku Velenje (v nadaljevanju PV). Na sestanek smo povabili tudi ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra, ki pa se je opravičil. V medijih in med lokalnim prebivalstvom se zadnje dni širijo različne informacije o razlogih, ki so povzročili zastoj oziroma zmanjšano proizvodnjo v PV. Javnost upravičeno pričakuje pojasnila o dogajanju, ki pa jih zaradi premalo verodostojnih informacij župana nista mogla posredovati.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je povedal, da se zaveda, da lokalne skupnosti nimamo pristojnosti poseganja v poslovne odločitve, da pa imamo pristojnost in odgovornost vedeti oz. imeti informacije o poslovnih odločitvah, ki so vezane na socialno in delovno varnost zaposlenih ter na oskrbo s toplotno energijo Šaleške doline. Zato je predlagal razpravo o ključnih točkah za obe lokalni skupnosti: razlogi za izklop TEŠ iz energetskega omrežja in vplivi na oskrbo s toplotno energijo, stanje v PV glede načina in zmožnosti izkopa premoga, posledice za socialno in delovno varnost zaposlenih, stanje na področju uvoza tujega premoga ter ukrepi za preprečevanje vplivov razkladanja premoga na Krajevno skupnost Pesje.

Prisotni so se seznanili z informacijami, da je izklop Termoelektrarne Šoštanj začasen in ga je predlagal direktor družbe ELES s ciljem povečanja deponije premoga ter omilitve potencialnih tveganj pri oskrbi državljanov z električno energijo v hladnejših dneh, ki jih pričakujemo v decembru, januarju in februarju. PV si prizadeva čim hitreje odpraviti tehnične težave, ki jih ima pri izkopa premoga in še v mesecu novembru zagotoviti večje količine izkopanega premoga, hkrati pa si, da bi povečali zanesljivost proizvodnje, prizadevajo pridobiti sredstva za nakup dodatne odkopne opreme, ki pa ga mora odobriti Slovenski državni holding. Posledično to pomeni tudi zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za povečanje števila zaposlenih na jamskih deloviščih, prav tako pa je nujno zagotoviti čim bolj optimalne pogoje dela s poudarkom na čim višji stopnji varnosti zaposlenih. Do problema pomanjkanja kompetentne delovne sile je prišlo predvsem zaradi letnice 2033, ki je določena za začetek zapiranje PV. Uvoz premoga je prehodnega značaja in bo predvidoma trajal dve leti. PV in TEŠ obljubljata, da bosta s kratkoročnimi in srednjeročnimi ukrepi v čim krajšem času zelo omilila neprijetne posledice transporta in razkladanja tujega premoga v Šoštanju in Pesju.

Prisotni so se strinjali, da je potrebno čim prej sprejeti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije; lokalni skupnosti Velenje in Šoštanj bosta skupaj s TEŠ, PV in Komunalnim podjetjem Velenje preučili vse možnosti za ohranitev sedanje cene premoga za stabilno in cenovno sprejemljivo oskrbo ogrevanja v Šaleški dolini. Vsi prisotni so se strinjali, da podpiramo prizadevanje Premogovnika Velenje za pridobitev dodatnih sredstev za nakup opreme in odpiranje dodatnega odkopnega polja (tretjega) ter da se PV prizna višja cena premoga za proizvodnjo električne energije.

Na sestanku so bili poleg župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, župana Občine Šoštanj Darka Meniha, podžupana Občine Šoštanj Vikija Dreva prisotni direktor družbe ELES Aleksander Mervar, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar, direktor TEŠ Mitja Tašler, generalni direktor PV dr. Janez Rošer in direktor PV Aleš Logar, direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, vodja Odbora za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v Termoelektrarni Šoštanj dr. Franc Žerdin, predsednik Sindikata SPESS Simon Lamot in predsednik Sindikata TEŠ Danijel Tajnik.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content