Župan s predsednikom vlade o prestrukturiranju in drugih pomembnih temah

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je včeraj v Vili Bianci gostil predsednika Vlade RS Janeza Janšo s sodelavci. Teme razgovora so bile: prestrukturiranje SAŠA regije in pravičen prehod, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, prometna infrastruktura, zdravstvena oskrba in decentralizacija.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma povedal, da smo v ponedeljek s strani ministra Vrtovca že dobili potrditev začetka obnove Šaleške, Kidričeve in Škalske ceste ter seznanitev o potrditvi sklepa o podpori gradnje kolesarskih povezav Velenje–Dolič in Velenje–Dobrna. Župan je izpostavil prizadevanja za čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi in poudaril, da si želimo, da oba odseka odpremo istočasno. To bi bil pomemben prispevek k razvoju gospodarstva in podjetništva v tej regiji. Največji izziv pa nam predstavlja prestrukturiranje SAŠA regije, saj imamo tehtne pomisleke do predlagane letnice izstopa iz premoga, poleg tega pa ima predlagana strategija določene pomanjkljivosti (zaveza o številu novih delovnih mest in socialni varnosti zaposlenih, viri financiranja, nov vir za sistem daljinskega ogrevanja idr.). V lokalni skupnosti smo naše zahteve že večkrat izrazili, skupaj s socialnimi partnerji pa pričakujemo zasledovanje pravičnega prehoda. Za nas je sprejemljivo t. i. upokojevanje z mehkimi metodami na daljši rok, za nove generacije pa potrebujemo nova delovna mesta in nove priložnosti. Dodaten izziv nam predstavlja ureditev komunalne infrastrukture za nove poslovne cone, ki jih bomo potrebovali za nove investitorje. Zanje moramo pripraviti površine na obstoječih degradiranih in saniranih območjih in v že obstoječih poslovnih conah (Pesje in Stara vas). Župan je izpostavil tudi možne nove načine toplotnega ogrevanja Šaleške doline, vendar je ob tem poudaril, da je projekt prenove ocenjen na 130 milijonov evrov, česar pa občinski proračun ne more zagotoviti, tudi če se kot lokalna skupnost zadolžimo do največje zakonsko dovoljene meje. Kot sistemski finančni vir je župan predlagal sredstva iz Sklada za podnebne spremembe. Ker je izzivov, ki nam jih prinaša prestrukturiranje, resnično veliko, upravičeno dvomimo, da je možno vse te procese izpeljati v tako kratkem času oz. do leta 2033, ko je po zadnjih informacijah napovedan izstop.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je povedal, da je bilo prestrukturiranje SAŠA regije, usoda Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, tema včerajšnje dopoldanske seje vlade in da se zavedajo, da elektrarne v Šoštanju ne bo možno zapreti dokler ne bo nadomestnih virov za proizvodnjo električne energije. Tema je izjemno kompleksna in presega vprašanje doline ali okolja, je dejal. Predsednik je poudaril, da iz velenjskega premogovnika dobimo tretjino električne energije, kar ni možno nadomestiti v tako kratkem času oz. do leta 2033. Gre torej za vprašanje nacionalnega pomena, zato je potrebno razmišljati o možnosti postavitve drseče letnice izstopa iz premoga. Predsednik je izpostavil tudi, da se zavedajo, da napovedana sredstva iz JTF sklada ne bodo zadostovala za uspešno prestrukturiranje regije, ampak bo potrebno poiskati tudi druge finančne vire. Pri pripravi zakonskih podlag za prestrukturiranje regije in zapiranje premogovnika bodo po zagotovilih predsednika vključene tudi lokalne skupnosti. Strategija bo sprejeta v skladu z evropskim okvirom, zavedati pa se moramo, da se v zadnjem času usmeritve hitro spreminjajo. Po besedah predsednika Vlade RS je dobro, da je letnica izstopa iz premoga drseča in to bodo uskladili z Evropsko komisijo v Bruslju.

Župan je v nadaljevanju izpostavil tudi naraščanje števila prebivalcev v Velenju, kar veča pritisk na šole, vrtce in nenazadnje na stanovanjske enote. Stopnja brezposelnosti pa je zaradi dobre gospodarske klime v dolini trenutno nizka. Glede projektov, ki bi si jih želeli uresničiti na področju zdravstvene oskrbe, je župan omenil negovalno bolnišnico, ki bi zapolnila vrzel na tem območju. Na zemljišču ob Gasilskem domu Velenje bi želeli vzpostaviti Satelitski urgentni center za hitro in odzivno posredovanje v primeru nesreč, ki bi ga združili z gasilskim reševalnim centrom. Predsednik Vlade RS je omenil, da sta oba projekta zelo zanimiva, da bodo v ta namen predvidena sredstva in da bodo v prihodnje odločali o podpori in umestitvi novih projektov s področja zdravstva. Najpomembnejši kriterij odločanja bo faza projekta, čim bližje izgradnji bo pripravljena dokumentacija, tem večja je verjetnost izbire.

Župan Peter Dermol je omenil tudi področje decentralizacije in podal pobudo, da bi bil v Velenju  sedež katere od izpostav ministrstva, direkcije ali državnih podjetij, kar bi pomenilo dodaten prispevek k ustvarjanju novih delovnih mest.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content