Želimo, da Velenje postane najboljša izbira za mlade

Mestna občina Velenje si z različnimi aktivnostmi prizadeva, da bi Velenje postalo najboljša izbira za mlade, primer dobre prakse – pilotno mesto, kjer svoje priložnosti za življenje in ustvarjanje najdejo tako mladi kot tudi mlada podjetja. Verjamemo, da bomo z dobrimi projekti in skozi proces prestrukturiranja, ki nas čaka v prihodnjih letih, za to ustvarili dobre pogoje. S povezovanjem, vzajemnostjo in pozitivno energijo že sedaj skupaj odlično sodelujemo. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol ob tem mlade poziva, da skupaj z mestno upravo aktivno pomagate ustvarjati dobro prihodnost za vse ter sodelujete pri projektih, ki jih pripravljamo na tem področju. Velenje je tudi partner pri projektu TalentMagnet, s katerim želimo preprečevati beg izobraženega kadra iz malih in srednje velikih mest. Velenje kot eno izmed osemnajstih evropskih mest razvija modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj ter znanja v lokalnem okolju. Pripravili smo kratek film z naslovom Tvoja izbira za prihodnost, v katerem lahko mladi najdejo nekaj idej za prihodnost.

Mestna občina Velenje je v zadnjem obdobju uspešno izvedla številne aktivnosti, ki pomembno vplivajo na še boljšo kvaliteto življenja. Mladim smo tako za 50 odstotkov znižali komunalni prispevek, sprejet je pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim (razpis bo letos objavljen), več sredstev namenjamo za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, mlade aktivno vključujemo v razvojne projekte, znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka smo povišali za 100 % (sedaj znaša 300 evrov). Spodbujamo delovanje SAŠA inkubatorja in podpiramo mlade podjetnike, ki so na začetku svoje karierne poti.

Mestna občina Velenje med izvajanjem projekta TalentMagnet sodeluje s predstavniki različnih področij iz Velenja (npr. akademski sektor, uprava, civilna družba) in upamo, da bo to še dodatno prispevalo k boljšemu lokalnemu okolju našega mesta ki bi tako lahko postalo privlačnejše za mlade talente. Za dosego tega cilja bomo v okviru projekta razvili več privlačnih orodij (npr. aplikacija za pametne telefone), ki bodo mlade talente nagovarjala v njihovem materinem jeziku. Poleg tega bomo v partnerskih mestih razvili in preizkusili več modelov, orodij in vodnikov. Izvajanje projekta bo zaključeno 31. decembra letos. V višini 85 % je sofinanciran iz programa Interreg Danube. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 140.600 evrov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content