Zbor krajanov Škale – Hrastovec v zvezi z gradnjo dela tretje razvojne osi

Kot smo že obveščali, je gradnja hitre ceste na območju Mestne občine Velenje stekla še na dveh sklopih, in sicer na odsekih Škalsko jezero in Konovo. V Velenju pozdravljamo vsak korak v procesu izgradnje tretje razvojne osi in želimo o vseh posegih v okolje seznaniti javnost. Za sredo, 12. aprila, ob 18. uri smo v veliki dvorani gasilskega doma v Škalah (Škale 85, Velenje) sklicali zbor krajanov Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec, na katerem bodo prisotni tudi predstavniki krajevnih skupnosti Konovo in Stara vas.

Zadnja leta se krajani Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec zaradi gradnje hitre ceste soočajo s povečano obremenitvijo obstoječe cestne infrastrukture, ki je tudi zaradi nevzdrževanja in neobnov v katastrofalnem stanju. Na alarmantno stanje cest smo že večkrat opozarjali tudi pristojna ministrstva, saj bo gradnja novih odsekov hitre ceste obstoječo cestno infrastrukturo še dodatno poslabšala.

S transparentno in poglobljeno razpravo lahko pripomoremo k širšemu konsenzu in s pravočasno izmenjavo informacij poiščemo boljše rešitve, s katerimi bo tudi krajanom ob gradbišču omogočeno čim bolj normalno življenje.

Udeležbo na zboru krajanov so potrdili predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer direktor Bojan Tičar ter vodja Sektorja za investicije v ceste Tomaž Willenpart. S strani DARS-a bodo prisotni predstavniki službe za gradnjo.

V Velenju si prizadevamo za izgradnjo primerne infrastrukture, ki bo nudila ustrezne pogoje in zagotavljala dobre razmere za gospodarski, turistični in družbeni razvoj. Tretja razvojna os, ki poteka na območju naše občine, je gotovo najpomembnejši razvojni projekt.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content