Začenjamo z umeščanjem podzemnih zbiralnic za odpadke

V prihodnjih letih načrtujemo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Trenutno pripravljamo strategijo in akcijski načrt za umeščanje zabojnikov v prostor. Pilotno podzemno zbiralnico smo postavili v Starem Velenju. Letos načrtu-jemo postavitev še dveh podzemnih zbiralnic odpadkov, in sicer v mestnem središču. V naslednjih letih bomo s postavitvijo podzemnih zbiralnic nadaljevali tudi v drugih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, saj takšna ureditev prispeva k lepši podobi mesta in učinkovitemu zbiranju velike količine odpadkov. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50 do 60 tisoč evrov.

S podzemnimi zbiralnicami bomo uredili zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravna-nje z odpadki. Poleg tega se bo s takšnim načinom zbiranja zmanjšalo število posod za odpadke, zbiralnic (t. i. ekoloških otokov) in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti. V prihodnjih letih načrtujemo postavitev 35 podzemnih zbiralnic, najprej v mestnem središču, v nadaljevanju pa bomo postavili po vsaj eno podzemno zbiralnico v vsako krajevno skupnost. Pripravljamo tudi strategijo in akcijski načrt za umeščanje podzemnih in nadzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov v prostor, pri čemer je potrebno sočasno upoštevati lastništvo parcele, podzemne in nadzemne infrastrukturne vode, drevnino, logistiko z večjim tovornjakom, parkirišča, število prebivalcev, volumen prevzetih odpadkov ipd. Po potrditvi načrta bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50 do 60 tisoč evrov.

V sklopu celovite prenove starotrškega jedra v Starem Velenju smo na parkirišču pri Kreativnem centru Čuk uredili tudi pilotno podzemno zbiralnico. Novo ureditev zbiranja odpadkov, ki bo začela veljati v maju, smo že predstavili prvim uporabnikom, tj. krajanom Starega Velenja. V pilotni zbiralnici v Starem Velenju je postavljenih pet podzemnih zabojnikov, in sicer za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive odpadke, papir, kartonsko stekleno in za mešano embalažo, ki so tudi ustrezno označeni. Zaenkrat bodo posode še prosto dostopne, kasneje pa bomo uporabni-kom razdelili ključke za odklepanje posod. Pripravili bomo tudi anketo, s katero bomo na podlagi prve uporabniške izkušnje pridobili predloge izboljšav.

Za zbiranje in odvoz odpadkov bo skrbel koncesionar podjetje PUP-Saubermacher.

Prijazno vabljeni!

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content