Začenjamo z obnovo Stare elektrarne

Podpisali smo dve pogodbi vezani na obnovo objekta Stare elektrarne, ki je v zelo slabem stanju in svoje prvotne funkcije ne opravlja že 50 let. Projekt smo že pred leti identificirali kot strateški projekt in bomo vanj umestili dejavnosti, ki bodo resnično pripomogle k uspešnemu in seveda tudi pravičnemu prestrukturiranju regije. Z rekonstrukcijo želimo vanjo postaviti nove vsebine – podporne vsebine gospodarstvu (60 %) in izobraževalne vsebine (40 %). Pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradbeno obrtniških del za izvedbo obnove Stare elektrarne – centra prihodnosti, smo podpisali z izvajalcem podjetjem VG5, d. o. o., v višini 28.999.400 evrov (DDV zajet), pogodbo za storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta pa s podjetjem PROJEKT, d. d., Nova Gorica v višini 663.314 evrov (DDV zajet). Predvidoma bo vrednost investicije sofinancirana v višini vsaj 80-% s strani Sklada za pravični prehod.

Župan Peter Dermol je ob tem povedal, da s temi koraki kažemo, v kateri smeri želimo razvijati naše mesto v prihodnje. »Začrtali smo si projekte, ki bodo oplemenitili življenje v naši lokalni skupnosti. Pri tem pa moramo ustvariti zaupanje javnosti do procesa prestrukturiranja, ki je za Šaleško dolino zahtevno in ključnega pomena za prihodnost širše regije. Poleg projekta celovite obnove daljinskega ogrevanja je obnova Stare elektrarne zagotovo eden zahtevnejših projektov.«

Projektiranje in izvedba obnove bosta potekala v skladu s smernicami in pogoji, ki jih je za obnovo objekta določil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projektiranje izvaja S7 inženiring, d. o. o., Velenje, vodja projektiranja in pooblaščen strokovnjak arhitekture je Velenjčan Robert Bah.

Izvajalec bo v prvi fazi izdelal projektno dokumentacijo in pridobil gradbeno dovoljenje, katerega smo glede na pogoje razpisa za sofinanciranje zavezani, pridobiti do meseca decembra 2024. Nato se začne z deli, katerih zaključek je predviden v letu 2026. Do konca leta naj bi bilo tudi znano, kolikšna bodo sofinancerska sredstva s strani Sklada za pravični prehod, ki so trenutno predvidena v višini vsaj 80-% delež sredstev.
Uporabno dovoljenje je izvajalec po pooblastilu investitorja dolžan pridobiti najkasneje do 21. 2. 2027.

Pogodba za projektiranje in izvedbo s podjetjem VG5, d. o. o., se v delu gradbenih in obrtniških del sklepa pod odložnim pogojem, kar pomeni, da se s podpisom pogodbe začne izvajati projektiranje in le v kolikor bo pravočasno pridobljeno gradbeno dovoljenje in bodo uspešno pridobljena sofinancerska sredstva iz Sklada za pravični prehod, se izvede tudi del pogodbe, ki se nanaša na gradbena in obrtniška dela. V dveh fazah, izvedbeno vezano na izvajalsko pogodbo, je sklenjena tudi pogodba za nadzor nad izvedbo obnove.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content