Za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov 30 tisoč evrov

Mestna občina Velenje bo jutri, 10. februarja, na spletni strani www.velenje.si objavila Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letošnjem letu. Za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v letu 2023 namenjamo 30 tisoč evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati do 10. marca 2023, najkasneje do 12.00.

Javni razpis bo trajal do 10. marca 2023, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in oglasi). Razpisana so tri področja: Sklop A – socialni in zdravstveni programi in/ali projekti organizacij s sedežem v Mestni občini Velenje, Sklop A1 – socialni in zdravstveni programi in/ali projekti organizacij, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje in Sklop B – programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v Mestni občini Velenje.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala programe in/ali projekte za preprečevanja nasilja, za pomoč žrtvam nasilja, za delo s povzročitelji nasilja, za preprečevanja zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti), za vključevanje v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in varovanje duševnega zdravja, za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, za medgeneracijske in druge skupine za samopomoč, skrb za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, podpora za dementne osebe in njihove svojce, razreševanje osebnostnih problemov otrok in mladostnikov (psihosocialna pomoč), podpora bivanja invalidov in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov, odpravljanje socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja prostovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim družinskim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč, socialno vključevanje Romov ipd.), pospeševanje razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja, promocije zdravja, svetovanje, pomoč in rehabilitacija različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi itd.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content