Za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja namenjamo 78.200 evrov

Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi) objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2023. Rok za oddajo vlog je 31. marec 2023. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 78.200 evrov, od tega za ukrepe 1, 3, in 5 skupaj 67.700 evrov ter 10.500 evrov za ukrep 6.

Sredstva so namenjena za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Ukrep 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis)

Ukrep 5: Pomoč za gozdarstvo (de minimis)

Ukrep 6:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin, imajo v lasti gozdne površine, nadalje kmetijska gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali so v postopku registracije, ter registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

V letu 2022 smo za namen ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja razdelili 69.973 evra oziroma 89 % vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev, 60.372 evra, je bila namenjena investicijam na kmetijskih gospodarstvih (nakup priklopne mehanizacije, obnova gospodarskih poslopij, nakup rastlinjakov, urejanje zemljišč …), del sredstev je bil namenjen tudi naložbam v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, nakupu gozdarske opreme. Društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, so v lanskem letu svoje predvidene aktivnosti izvedla v načrtovanem obsegu, njim je bilo izplačanih 9.601 evra.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content