SI

Za medije

Občinski svet seznanjen s poslovanjem in vizijo Gorenja10. 12. 2019

Podžupan Peter Dermol je še enkrat poudaril, da se lokalna skupnost zaveda resnosti položaja v podjetju, ki je že skoraj 70 let nosilni steber gospodarstva v regiji in povedal, da si v Velenju ne želimo delitve Gorenja in odhoda nekaterih zaposlenih v Ljubljano. Zavzemamo se za ohranitev obstoječih delovnih mest v Velenju in ustvarjanje novih.

Javna obravnava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje10. 12. 2019

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani, zastopniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Vabilo na občinsko slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti10. 12. 2019

Program na slovesnosti pripravljajo učenci in učitelji Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.

Vzorčno mesto organizator državnega prvenstva v robotiki 20209. 12. 2019

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je v imenu Vzorčnega mesta Velenje podpisala pristopno izjavo za članstvo v World Robotic Olympiad Association.

Vabilo na občinsko slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti10. 12. 2019

Program na slovesnosti pripravljajo učenci in učitelji Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.

Prihod dedka Mraza in koncert skupine BQL (12. 12. 2019)9. 12. 2019

V četrtek vabljeni na Titov trg, ko bo Velenje ob 17. uri obiskal dedek Mraz.

Kamerat nekaj dni med prazniki ne bo izvajal prevozov 20196. 12. 2019

V obdobju med 23. decembrom 2019 in 6. januarjem 2020 storitve Kamerata ne bodo na voljo.

V nedeljo Miklavževa rokodelska tržnica26. 11. 2019

Staro Velenje bo kmalu obiskal Miklavž.