Za letni program športa 2022 več kot pol mio evrov

Lani smo preko razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa podprli programe 45 športnih društev in klubov v višini 539.500 evra, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Enak znesek bomo za izvajanje programov športa namenili tudi letos. V Mestni občini Velenje prisluhnemo potrebam športnih društev in klubov, ki v zadnjem obdobju zelo težko pridobijo dodatna pokroviteljska sredstva, in sicer na način, da razpis za sofinanciranje letnega programa športa objavimo čimprej v začetku leta. Z zaključnim poročilom o dodelitvi in porabi sredstev, ki so bila v lanskem letu načrtovana za izvajanje letnega programa športa, smo seznanili tudi svetnice in svetnike.

Vsakoletni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa je eden prvih javnih razpisov v koledarskem letu in ga poskušamo izpeljati čimprej, da lahko klubi in društva sredstva za sofinanciranje programov, vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog čimprej dobijo. Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini na področju športa sofinancirajo naslednja področja: športni programi,  športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in športna promocija. Na lanski razpis se je prijavilo 48 klubov in društev, pogoje za pridobitev sredstev je izpolnjevalo 45 klubov in društev. Športni programi in področja, ki so kandidirali so bili ovrednoteni na osnovi pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje, ki so sestavni del letnega programa športa.

Že nekaj let namenjamo dodatna sredstva najuspešnejšim športnim klubom in društvom za nadpovprečne športne rezultate in predvsem promocijo Velenja doma in v tujini (300 tisoč evrov). Poleg sofinanciranja športnih programov je še kako pomembno, da imajo športniki dobre pogoje za treniranje in vadbo, zato vsako leto znatna sredstva namenjamo za investicije, obnovo, vzdrževanje in obratovanje športne infrastrukture in za delovanje Športno rekreacijskega zavoda (ŠRZ) Rdeča dvorana. K boljšemu delovanju klubov in društev pomagamo tudi na način, da jim omogočamo brezplačno uporabo športnih površin in objektov, ki so v lasti občine. Že nekaj let pa občina izplačuje tudi nagrade za športne dosežke.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content