Za doseganje energetsko učinkovitih stavb nujne dodatne finančne spodbude

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je v Bruslju udeležil mednarodne konference o energetsko učinkovitih stavbah, ki sta jo organizirala Združenje mest C40 in Globalna konvencija županov za podnebje in energijo v okviru kampanje Prenovimo Evropo. Predstavil je naše izkušnje in aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu prestrukturiranja regije, s katerimi želimo občane aktivno vključiti v proces preobrazbe ter jim na ta način tudi v prihodnje omogočili čim nižje življenjske stroške.  

V lokalni skupnosti pripravljamo pregled in analizo porabe toplote in vode po posameznih večstanovanjskih objektih, na osnovi katerega bomo že v mesecu aprilu pripravili ustrezne razpise za sofinanciranje nujnih ukrepov za znižanje porabe v naslednji kurilni sezoni. Občanom je za nasvete na voljo tudi Energetska  pisarna, ki jo bomo nadgradili v Energetsko-podnebno pisarno.

Prav tako bo Mestna občina Velenje pristopila k izvedbi mehanizma Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB), t. i. ELENA za pospeševanje investicij v energetsko učinkovitost in umeščanje obnovljivih virov energije na lokalnem nivoju, s katerim bomo lahko občanom sofinancirali izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter razširjenih energetskih pregledov. 

S pospešenimi aktivnostmi in dodatnimi finančnimi spodbudami načrtujemo, da bomo v Velenju do leta 2030 energetsko sanirali več kot 65 % zgradb (danes 30 %).

V okviru konference so evropski župani, predstavniki investicijske banke, oblikovalci politik Evropske unije in drugi ključni deležniki ocenili dosedanji napredek ter predstavili načrtovane aktivnosti, ki bi mestom olajšale zeleno preobrazbo.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v okviru svoje predstavitve izpostavil, da bomo v sklopu zelene transformacije daljinskega ogrevanja, ki je razdeljena na več faz, do leta 2030 prešli na nizko temperaturni režim distribucije toplotne energije. Ena izmed faz, ki je že v teku, je energetska sanacija stavb in obnova 11 km toplovodnega sistema, s katero bomo zmanjšali izgube v sistemu.

Do sedaj smo v našem mestu energetsko sanirali 30 % zgradb. S pospešenimi aktivnostmi in dodatnimi finančnimi spodbudami načrtujemo, da bomo do leta 2030 energetsko sanirali več kot 65 % zgradb.

Največji izziv lokalne skupnosti predstavlja zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev znotraj občinskega proračuna za pomoč občanom. V letošnjem letu bomo dodatno iz proračuna namenili en milijon evrov za tovrstne pomoči.

Ker pa želimo občanom čim bolj finančno pomagati pri doseganju cilja energetske sanacije njihovih domov, aktivno iščemo različne načine tako na državni kot evropski ravni. Zelo je pomembno, da na ravni Evropske unije in države oblikujemo takšne politike in ukrepe, ki bodo ljudem v pomoč. Če želimo zmanjšati porabo energije in povečati število energetsko saniranih stavb, moramo ljudem finančno pomagati in jih spodbujati. Država nudi namreč sofinanciranje energetskih sanacij v višini 30%.

Mestna občina Velenje bo pristopila k izvedbi mehanizma Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB) za pospeševanje investicij v energetsko učinkovitost in umeščanje obnovljivih virov energije na lokalnem nivoju (predvidoma do poletja bomo uredili dokumentacijo). EIB je preko mehanizma ELENA, ki zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično pomoč, osredotočen na naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Pri tem gre za sofinanciranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter razširjenih energetskih pregledov, ki so podlaga za kasnejšo izvedbo investicijskih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb na območju naše občine.

Prijavili smo se tudi na tehnično pomoč TARGET za pripravo študije glede ocene potencialnih virov OVE za ogrevanje. Glede na evropsko pravilo »energy efficiency first« pričakujemo, da se bo oblikoval dodaten fond sredstev za prenovo vseh objektov v mestu, ne samo javnih, saj sredstva Eko sklada ne zadoščajo potrebam.

V Velenju smo že v letu 2022 vzpostavili Energetsko pisarno, ki jo bomo nadgradili v Energetsko-podnebno pisarno in bo na voljo občanom za svetovanje. Imenovali smo delovno skupino sodelavcev občinske uprave, komunalnega podjetja in zavoda KSSENA, ki aktivno opravlja pregled in analizo porabe toplotne energije ter vode po večstanovanjskih objektih. Na osnovi ugotovitev bomo predvidoma že v mesecu aprilu sprejeli ukrepe in pripravili ustrezne razpise za sofinanciranje kot pomoč občanom za znižanje porabe toplotnega ogrevanja oz. vode že v naslednji kurilni sezoni.

V Velenju načrtujemo, da bomo zeleno transformacijo mesta izvedli do leta 2033. Kot smo že večkrat poudarili v procesu prestrukturiranja, ko govorimo o ciljih, ne smemo pozabiti na socialno varnost ljudi. Ne moremo prestrukturirati le energetike, ampak je treba prestrukturirati gospodarstvo, vse družbene podsisteme in spremeniti miselnost ljudi.

Govorniki so razpravljali tudi o krepitvi sodelovanja med Evropsko unijo, nacionalnimi vladami in lokalnimi skupnostmi, s ključnim vprašanjem, kako okrepiti sodelovanje med različnimi nivoji upravljanja za uspešno izvajanje prenov stavb. Kot so izpostavili, so stavbe odgovorne za cca 40 % skupnih svetovnih emisij, kar lahko predstavlja do 70 % skupnih emisij v mestu. Razprava se je osredotočila tudi na strategije za pridobivanje finančnih sredstev in njihovo učinkovito porabo v lokalnih skupnostih. Na dogodku so si udeleženci izmenjali dobre prakse in izkušnje ter se osredotočili na oblikovanje politik, ki bodo ljudem v pomoč pri pravičnem prehodu v energetsko učinkovito prihodnost.

Na dogodku, ki je zajemal dve okrogli mizi, so poleg župana Velenja sodelovali strateška svetovalka Globalne konvencije županov za podnebje in energijo (GCoM) Marnie McGregor, vodja ekipe za razvoj in uveljavljanje zakonodaje pri Evropski komisiji Nina Neumann, vodja Oddelka za energetsko učinkovitost in energetsko svetovanje na Evropski investicijski banki Ralf Goldmann, direktor Inštituta za energetsko učinkovitost stavb v Evropi (BPIE) Oliver Rapf, podžupan Rima Andrea Tobia Zevi, koordinatorka projekta “Linkeroever” podnebno nevtralno 2030 za mesto Antwerpen Britt Berghs, generalna sekretarka Housing Europe Sorcha Edwards, izvršna direktorica Solar Power Europe Walburga Hemetsberger, direktor operacij in namestnik izvršnega direktorja podjetja Knauf Insulation David Ducarme in direktor kampanje Renovate Europe Adrian Joyce. Preko spletne povezave je izzive Pariza predstavil podžupan Jacques Baudrier.

Prilagamo fotografiji s konference (avtorica Sarah Bastin).

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content