Z upravniki večstanovanjskih stavb o možnih energetskih prihrankih

Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola smo sklicali sestanek z vodstvom Komunalnega podjetja Velenje in s predstavniki vseh osmih upravnikov večstanovanjskih stavb v Velenju. Čeprav občini Velenje in Šoštanj dodatno subvencionirata ceno toplotne energije, sanitarne tople vode in omrežnino vode in je cena ogrevanja v Šaleški dolini v primerjavi z drugimi mesti med najnižjimi v Sloveni-ji, se zavedamo, da je finančni pritisk na gospodinjstva velik.
Z željo po energetskih prihrankih smo upravnike pozvali k razmisleku o energetski sanaciji objektov, h kontroli meritev komunalnih dobrin in k dodatnemu osveščanju glede porabe, obračunov. Poraba toplotne energije v večstanovanjski stavbi je po energetski sanaciji lahko manjša tudi od 25 do 30 %. Prav tako bomo na izvajalce delitev apelirali, da zagotavljajo optimalen način delitve stroška toplote z upošteva-njem korekcijskih faktorjev, k čemur jih lahko še dodatno spodbudijo tudi stanoval-ci večstanovanjskih stavb.

Za racionalnejše ogrevanje in porabo vode v večstanovanjskih stavbah lahko upravniki na rednih sestankih z etažnimi lastniki spodbudijo celovite energetske sanacije objektov, za katere lahko dobijo tudi ustrezne subvencije (Eko sklada ali podobne institucije). Na ta način se zmanjša strošek investicije, hkrati pa tudi dolgoročno poraba toplote pri posameznih uporabnikih. Primerjava porabe toplotne energije v večstanovanjski stavbi pred energetsko sanacijo in po njej kaže, da so lahko prihranki tudi od 25 do 30 %.

Priporočljivo je, da se skupaj z energetsko sanacijo stavb uvede tudi hidravlično uravnoteženje objekta (zamenjajo se stare obtočne črpalke s frekvenčno reguliranimi črpalkami), saj s tem zagotovimo enako kakovost toplote vsem etažnim lastnikom, ne glede na lego stanovanja (uporabniki to bolj poznajo kot piskanje in pokanje v radiator-jih).

Prav tako se za znižanje porabe toplote v etažnih enotah svetuje vgradnja termostatskih ventilov na vseh grelnih telesih v stanovanju in optimalna nastavitev za zagotovitev normalnih temperatur.

Prezračevanje stanovanja je priporočljivo za največ 5 minut in potem zatesnitev oken. Ni racionalno imeti ves dan odprta okna ob odprtih radiatorjih. Z zapiranjem radiatorjev uporabniki dejansko ne prihranijo, saj objekt nadpovprečno ohladijo, kar povzroči tudi pojav plesni na objektu. Uporabnikom se še vedno obračuna fiksna poraba 40 % kvadrature v variabilnem delu stroška, tudi če imajo radiatorje zaprte. Racionalneje je, da so radiatorji priprti, saj je poraba toplote ob enakomerni uporabi nižja, kot bi bila v primeru vsakodnevnega zapiranja in odpiranja radiatorjev.

Vsi objekti imajo izvajalce delitev, ki izvedejo razrez stroška po posameznih etažnih enotah. Tudi upravniki naj apelirajo na izvajalce delitev, da zagotovijo pravilen in optimalen način delitev stroška toplote, ki vključuje upoštevanje korekcijskih faktorjev posameznih stanovanj, dejanske odčitke enot in ne upoštevanje povprečnih preteklih porab, pravočasno zagotavljanje pravilnega delovanja delilnikov, ki zajema menjave baterij (če baterija ni zamenjana, se zgodi, da dobi določeno stanovanje obračunano tudi več kot 50 % celotne porabe). Izvajalci delitev morajo v skladu z zakonom zagotoviti kakovostno posredovanje delitev in rešitve prejetih reklamacij.

Splošno je priporočljivo racionalnejše vedenje uporabnikov. Povprečna temperatura v stanovanju naj bo od 20 do 21 stopinj Celzija, v spalnih prostorih še manj. Temperatura 25 stopinj in odprta okna je navada iz obdobij, ko je bila cena toplotne energije ugodnejša. Po statistiki je v Velenju poraba toplote v povprečju 2-krat večja v primerjavi z ostalimi mesti.

Upravniki so se z vsemi predlogi racionalizacije porabe energije strinjali. Zaradi možnih energetskih prihrankov bodo etažnim lastnikom večstanovanjskih stavb predlagali, da se ob njihovem soglasju stavbe čimprej energetsko obnovi.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content